Η επιχειρηματική πληροφόρηση που χρειάζεστε είναι εδώ.
Ισολογισμοί & κλαδικά στοιχεία, απλά και άμεσα.

Υπηρεσία Έκτακτης Ειδοποίησης Alarm
On time ειδοποίηση για οποιαδήποτε αλλαγή
στο προφίλ του συνεργάτη σας.

Έχετε δεύτερες σκέψεις για μία συναλλαγή;
Πριν συμφωνήσετε, ΤΣΕΚάρετε τη φερεγγυότητα.

Balance Sheets
Unique Customers
Searches
International Reports

TSEK Service

Provides direct and reliable business decision support to make financial transactions with suppliers and customers more objective and cost-effective.

It aims to support direct and reliable business decisions, so that financial transactions with suppliers and customers can be more objectively and efficiently evaluated.

Learn More

Tutorial Videos of TSEK Services

Online economic behaviour data from the Tiresias database
Alarm notification when economic data changes occur
Get access for more than 60.000 balance sheet data per year from 2011 to date.

Frequently Asked Questions

- What information can I get from TSEK service?

- Whom is the service addressed to?

- How often is the data updated and how accurate is the information provided?

Contact Us

Client Service DepartmentAlamanas 1 Str.
GR 151 25, Maroussi, Athens

Telephone Number+30 210 367 6700

Fax+30 210 619 6332

E-mailcust_support@tiresias.gr

Please fill in your details
for us to communicate with you.

Captcha
Contact Us