1 Αίτηση Εγγραφής στο ΤΣΕΚ
Στοιχεία Εταιρείας
2 Έδρα
3 Διεύθυνση Αποστολής Τιμολογίου
Ίδια με Διεύθυνση Έδρας
4 Διεύθυνση Αποστολής Αλληλογραφίας
Ίδια με Διεύθυνση Έδρας
5 Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου
6 Στοιχεία Διαχειριστή (Web Officer) ?
Ίδιος με Νόμιμο Εκπρόσωπο

7 Στοιχεία Λογαριασμού
Επιθυμώ να λαμβάνω δωρεάν ενημερώσεις στο email μου

Για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών του ΤΣΕΚ (https://tsek.teiresias.gr) η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ συλλέγει απο εσάς τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στη φόρμα εγγραφής τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περαιτέρω για το σκοπό της αποστολής διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού για τις υπηρεσίες της, η Τειρεσίας ΑΕ συλλέγει, εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεση σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κανένα από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαβιβάζονται σε άλλους.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

210 36.76.700
εργάσιμες ημέρες 8:30 - 17:00