1 Αίτηση Εγγραφής στο ΤΣΕΚ
Στοιχεία Εταιρείας
2 Έδρα
3 Διεύθυνση Αποστολής Τιμολογίου
Ίδια με Διεύθυνση Έδρας
4 Διεύθυνση Αποστολής Αλληλογραφίας
Ίδια με Διεύθυνση Έδρας
5 Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου
6 Στοιχεία Διαχειριστή (Web Officer) ?
Ίδιος με Νόμιμο Εκπρόσωπο

7 Στοιχεία Λογαριασμού
Επιθυμώ να λαμβάνω δωρεάν ενημερώσεις στα στοιχεία που έχω δηλώσει

Για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών του ΤΣΕΚ η Τειρεσίας συλλέγει από εσάς τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στη φόρμα εγγραφής τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά την διαδικασία πρώτης ενεργοποίησης του λογαριασμού χρήστη είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί αριθμός κινητού τηλεφώνου που βρίσκεται στην κατοχή του χρήστη, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο χρήστης μέσω της αποστολής κωδικού μιας χρήσης στο δηλωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου (δεν απαιτείται να δοθεί αποκλειστικά ο προσωπικός σας αριθμός). Περαιτέρω για το σκοπό της αποστολής διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού για τις υπηρεσίες της, η Τειρεσίας συλλέγει, εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεση σας, τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, παραπέμπουμε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ΤΣΕΚ.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

210 36.76.700
εργάσιμες ημέρες 8:30 - 17:00