Διεθνείς Αναφορές

Επεκτείνετε τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας

Η εξαγωγική δραστηριότητα παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και κινδύνους για τις επιχειρήσεις. Το ΤΣΕΚ, για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησής σας, συνεργάζεται με την εταιρεία Creditreform και σας παρέχει αξιόπιστες οικονομικές αναφορές.


International Credit Reports σε 89 χώρες εκ των οποίων 42 ευρωπαϊκές.

Χρησιμότητα:

 • γνωρίζετε το μέγεθος του επιχειρηματικού ρίσκου που αναλαμβάνει η εταιρεία σας
 • διασφαλίζετε την εκτέλεση μεγάλων παραγγελιών
 • καθορίζετε, ελέγχετε και επαναπροσδιορίζετε τις συμφωνίες (τους όρους) πληρωμής
 • ελέγχετε τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησής σας
 • αποφεύγετε τις απάτες

Πληροφορίες Οικονομικής Αναφοράς:

 • Εταιρική Ταυτότητα
 • Δείκτες φερεγγυότητας με επεξηγήσεις
 • Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχέσεων
 • Συναλλακτική Οικονομική Συμπεριφορά
 • Στοιχεία Επιχείρησης (επωνυμία, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, νομική μορφή, ίδρυση, αρχικό κεφάλαιο, μέτοχοι, σκοπός, κλάδος δραστηριότητας, στοιχεία πωλήσεων, ισολογισμούς, κέρδος & ζημίες, στοιχεία ΦΕΚ & ΓΕΜΗ, νόμιμη εκπροσώπηση, προσφερόμενα προϊόντα ή και υπηρεσίες, κανάλι διανομής κ.α.)
 • Αριθμός προσωπικού και ετήσια στοιχεία πωλήσεων για τρία (3) χρόνια
 • Κωδικός κλάδους NACE
 • Αρνητικά Οικονομικά Δεδομένα

Τιμοκατάλογος:

Οι Διεθνείς Επιχειρηματικές Αναφορές διατίθενται On line ή/και κατόπιν παραγγελίας.
Το κόστος εξαρτάται από τη χώρα δραστηριότητας της επιχείρησης και το χρόνο παράδοσης (1-7 ημέρες)

Επικοινωνήστε Μαζί Μας