Ετήσια Συνδρομή

Επιλέξτε το πακέτο χρήσης ΤΣΕΚ που ταιριάζει στην επιχείρηση σας

  • TΣΕΚ 100

  • €290 Ετήσια

   • 100 Αναζητήσεις ΑΦM

   • Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm)
   • 6μηνη | 12μημη | Άπαξ | Από - Έως

   • Έκδοση ΣΕΤ – TCODE

   • Επιχειρηματική Πληροφόρηση
   • (Ισολογισμοί, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ κλπ.)

   • Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

   • Επιχειρηματικές Ειδήσεις

  • TΣΕΚ 200

  • €530 Ετήσια

   • 200 Αναζητήσεις ΑΦM

   • Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm)
   • 6μηνη | 12μημη | Άπαξ | Από - Έως

   • Έκδοση ΣΕΤ – TCODE

   • Επιχειρηματική Πληροφόρηση
   • (Ισολογισμοί, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ κλπ.)

   • Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

   • Επιχειρηματικές Ειδήσεις

  • TΣΕΚ 350

  • €840 Ετήσια

   • 350 Αναζητήσεις ΑΦM

   • Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm)
   • 6μηνη | 12μημη | Άπαξ | Από - Έως

   • Έκδοση ΣΕΤ – TCODE

   • Επιχειρηματική Πληροφόρηση
   • (Ισολογισμοί, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ κλπ.)

   • Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

   • Επιχειρηματικές Ειδήσεις

  • TΣΕΚ 500

  • €1.170 Ετήσια

   • 500 Αναζητήσεις ΑΦM

   • Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm)
   • 6μηνη | 12μημη | Άπαξ | Από - Έως

   • Έκδοση ΣΕΤ – TCODE

   • Επιχειρηματική Πληροφόρηση
   • (Ισολογισμοί, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ κλπ.)

   • Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

   • Επιχειρηματικές Ειδήσεις

 1. Στο 1ο πακέτο (TΣΕΚ100) παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ 5 Ισολογισμοί/ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, 5 έκτακτες ενημερώσεις 6μηνης διάρκειας και 5 έκτακτες ενημερώσεις άπαξ.
 2. Στο 2ο πακέτο (ΤΣΕΚ200) παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ 10 Ισολογισμοί/ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, 5 έκτακτες ενημερώσεις 6μηνης διάρκειας και 5 έκτακτες ενημερώσεις άπαξ.

Διευκρινίσεις Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΣΕΚ

 • Τα πακέτα χρήσης ΤΣΕΚ ακολουθούν οικονομίες κλίμακος
 • Όλες οι υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένη χρέωση
 • Για κάθε αίτημα οικονομικών ή επιχειρηματικών δεδομένων ο χρήστης ενημερώνεται και εγκρίνει την χρέωση

 • Οι χρεώσεις αφαιρούνται από το υπόλοιπο λογαριασμού της επιχείρησης (πακέτο χρήσης σε € που επέλεξε η επιχείρηση)
 • Το διαθέσιμο υπόλοιπο διαρκεί δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης
 • Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Επικοινωνήστε Μαζί Μας