Ετήσια Συνδρομή

Επιλέξτε το πακέτο χρήσης ΤΣΕΚ που ταιριάζει στην επιχείρησή σας

  • Tsek Bi

  • Powered by Moody's Analytics Risk Calc

  • €490

   • 100 Αναφορές Tsek Bi
    Powered by Moody's Analytics Risk Calc

   • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
    Τηλ.: 2106382914, 2106382878

  • TΣΕΚ 100

  • €340 Ετήσια

   • 100 Αναζητήσεις ΑΦM

   • Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm)
   • 6μηνη | 12μηνη | Άπαξ | Από - Έως


   • Έκδοση U-ΣΕΤ

   • Επιχειρηματική Πληροφόρηση
   • (Ισολογισμοί, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, Κλαδικοί Δείκτες κλπ.)


   • Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

  • TΣΕΚ 200

  • €620 Ετήσια

   • 200 Αναζητήσεις ΑΦM

   • Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm)
   • 6μηνη | 12μηνη | Άπαξ | Από - Έως


   • Έκδοση U-ΣΕΤ

   • Επιχειρηματική Πληροφόρηση
   • (Ισολογισμοί, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, Κλαδικοί Δείκτες κλπ.)


   • Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

  • TΣΕΚ 350

  • €990 Ετήσια

   • 350 Αναζητήσεις ΑΦM

   • Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm)
   • 6μηνη | 12μηνη | Άπαξ | Από - Έως


   • Έκδοση U-ΣΕΤ

   • Επιχειρηματική Πληροφόρηση
   • (Ισολογισμοί, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, Κλαδικοί Δείκτες κλπ.)


   • Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

  • TΣΕΚ 500

  • €1.380 Ετήσια

   • 500 Αναζητήσεις ΑΦM

   • Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm)
   • 6μηνη | 12μηνη | Άπαξ | Από - Έως


   • Έκδοση U-ΣΕΤ

   • Επιχειρηματική Πληροφόρηση
   • (Ισολογισμοί, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, Κλαδικοί Δείκτες κλπ.)


   • Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

 1. Στο 1ο πακέτο (TΣΕΚ100) παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ 5 Ισολογισμοί/ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, 5 έκτακτες ενημερώσεις 6μηνης διάρκειας και 5 έκτακτες ενημερώσεις άπαξ.
 2. Στο 2ο πακέτο (ΤΣΕΚ200) παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ 10 Ισολογισμοί/ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, 5 έκτακτες ενημερώσεις 6μηνης διάρκειας και 5 έκτακτες ενημερώσεις άπαξ.

Διευκρινίσεις Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΣΕΚ

 • Τα πακέτα χρήσης ΤΣΕΚ ακολουθούν οικονομίες κλίμακος
 • Όλες οι υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένη χρέωση
 • Για κάθε αίτημα οικονομικών ή επιχειρηματικών δεδομένων ο χρήστης ενημερώνεται και εγκρίνει τη χρέωση

 • Οι χρεώσεις αφαιρούνται από το υπόλοιπο λογαριασμού της επιχείρησης (πακέτο χρήσης σε € που επέλεξε η επιχείρηση)
 • Το διαθέσιμο υπόλοιπο διαρκεί δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης
 • Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

210 36.76.700
εργάσιμες ημέρες 8:30 - 17:00