Ισολογισμοί & Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ

Η επιχειρηματική πληροφόρηση απλά και συγκεντρωμένα στο ΤΣΕΚ

Η υπηρεσία επιχειρηματικής πληροφόρησης του ΤΣΕΚ παρέχει τους ισολογισμούς επιχειρήσεων από το 2011 με αναλυτικούς αριθμοδείκτες και όλες τις δημοσιευμένες ανακοινώσεις ΓΕΜΗ.

Την ενημέρωση των πληροφοριών επιμελείται εξειδικευμένο προσωπικό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ καθημερινά, αποδελτιώνοντας όλες τις διαθέσιμες δημοσιεύσεις επιχειρήσεων που αναρτώνται στο ΓΕΜΗ.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας