Πρόσβαση και Δεδομένα

Τα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα είναι ένας ισχυρός και πολύτιμος σύμμαχος.
Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ΤΣΕΚ

Πρόσβαση σε οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα του ΤΣΕΚ παρέχεται σε κάθε είδους επιχείρηση που συναλλάσσεται με πίστωση και αναλαμβάνει σχετικό οικονομικό κίνδυνο.Πώς αποκτάτε πρόσβαση

Η πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου (internet) από οποιαδήποτε συσκευή (Smartphone, tablet, laptop, desktop) σε εγγεγραμμένους χρήστες.Σε ποια δεδομένα έχετε πρόσβαση;:

Σε οικονομικά δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) (αρνητικά στοιχεία) και στο Σύστημα Υποθηκών Προσημειώσεων (ΣΥΠ) της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε..

Για όλες τις κατηγορίες δεδομένων της Τειρεσίας ΑΕ παρέχονται αναλυτικά στοιχεία (ποσά & τεμάχια) ανά έτος για την τελευταία τετραετία καθώς και συγκεντρωτικά πέραν αυτής. Υπάρχει επίσης σχετική ένδειξη, αν αυτά έχουν τακτοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και αν είναι πάντα σύμφωνα, με τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες διαδικασίες και τους χρόνους τήρησης.

Επιχειρηματικές πληροφορίες που αφορούν σε:

 • ανακοινώσεις ΓΕΜΗ και
 • ισολογισμούς εταιρειών με αναλυτικούς αριθμοδείκτες
 • κλαδικούς δείκτες

Παρέχονται αποδελτιωμένοι ισολογισμοί εταιρειών από το 2011 έως σήμερα με δυνατότητα σύγκρισης και επεξεργασίας αυτών.Από ποιες πηγές συλλέγονται τα Οικονομικά και Επιχειρηματικά Δεδομένα
Τράπεζες

 
 • Ακάλυπτες επιταγές
 • Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή
Δικαστήρια
 
 • Αιτήσεις πτωχεύσεων - Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη
 • Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωxευτικού Κώδικα)
 • Κηρυχθείσες πτωχεύσεις
 • Διαταγές πληρωμής
 • Πλειστηριασμούς ακινήτων
 • Πλειστηριασμούς κινητών
 • Αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών
Υποθηκοφυλακεία &
Κτηματολογικά Γραφεία
 • Υποθήκες και
 • Προσημειώσεις υποθηκών.
 • Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
 • Κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923
Γ.Ε.ΜΗ
Γενικό Εμπορικό Μητρώο
 • Δημοσιευμένες ανακοινώσεις εταιριών από ΦΕΚ / ΓΕΜΗ
 • Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί (PDF και ψηφιοποιημένη μορφή με παράθεση 27 αριθμοδεικτών)

Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. με επικαιροποιημένα και νέα στοιχεία που συλλέγουμε από τράπεζες, δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγια και το ΓΕΜΗ πραγματοποιείται καθημερινά από τις 20:00 και μετά.Πότε είναι διαθέσιμη η υπηρεσία

Η υπηρεσία ΤΣΕΚ είναι διαθέσιμη από 08:00 έως 20:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας.


Ομάδα Υποστήριξης

Η ομάδα του ΤΣΕΚ αποτελείται από επαγγελματίες με εμπειρία και γνώση των δεδομένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν από 09:00 έως 16:00 τις εργάσιμες ημέρες.


Η Ομάδα ΤΣΕΚ

Ακούμε, καταλαβαίνουμε και υποστηρίζουμε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή γράψτε μας στο email cust_support@tiresias.gr

Επικοινωνήστε Μαζί Μας