Κοινωνική Προσφορά

Εταιρική κουλτούρα & κοινωνική συμμετοχή

Για την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ η συστηματοποίηση των κοινωνικών δραστηριοτήτων της ξεκινάει με τη δημιουργία της λειτουργίας ΔΩΡΕΕΣ στο ΤΣΕΚ. Είμαστε χαρούμενοι γιατί το επί σειρά ετών κοινωνικό πρόσωπο της Τειρεσίας, παίρνει μορφή μέσα από τη συγκεκριμένη δράση.

Βασικοί Πυλώνες Κοινωνικών Δράσεων ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.:

Πράξεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπτύσσουμε υποδομές που αποσκοπούν στη διεύρυνση της προσφοράς και της δοτικότητας σε κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη

Η λειτουργία ΔΩΡΕΕΣ στο ΤΣΕΚ αποσκοπεί στην ουσιαστική στήριξη αυτών που πραγματικά τη χρειάζονται μην έχοντας στόχο σε επιπλέον έσοδα για την εταιρεία μας. Στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας συμμετέχουν ιδρύματα και φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τον ψυχισμό των παιδιών.

Εμείς παρέχουμε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις μέλη του ΤΣΕΚ να πραγματοποιήσουν δωρεές σε κάποιο από τα επιλεγμένα ιδρύματα - Make A Wish, The Tipping Point, ΣΚΕΠ, ΕΛΕΠΑΠ ενώ ταυτόχρονα η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για κάθε δωρεά ανταμείβει ως επιβράβευση τον δωρητή επιστρέφοντάς του το 20% του ποσού της δωρεάς.

Υποστηρίζουμε και επιβραβεύουμε τη συμμετοχή των υπαλλήλων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. σε ανιδιοτελείς δράσεις

Τόσο οι υπάλληλοι όσο και η διοίκηση της εταιρείας μας ενισχύουν τοπικές κοινωνίες, αλλά και κοινωφελείς οργανισμούς προσφέροντας υλική ή και οικονομική βοήθεια.

Σταθερή πρακτική αποτελεί η εθελοντική αιμοδοσία των υπαλλήλων που πραγματοποιείται δύο (2) φορές το χρόνο στα γραφεία της εταιρείας σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ.

Ενδιαφερόμαστε για το Περιβάλλον

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει τις απαραίτητές προϋποθέσεις για την ανακύκλωση υλικών (πλαστικό, χαρτί και αλουμίνιο), σχεδιάζει προωθητικές ενέργειες που στοχεύουν στην επιμόρφωση για τις σωστές πρακτικές υλοποίησης της ανακύκλωσης υλικών και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της. Για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συνεργάζεται με την εταιρεία «Κλίμαξ plus» συνεισφέροντας έμμεσα στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων με σκοπό την επανένταξή τους στην κοινωνία.

Φροντίζουμε τους ανθρώπους μας

Προϋπολογίζουμε κάθε χρόνο κατά προτεραιότητα ένα επαρκές ποσό για την συμμετοχή των εργαζομένων σε ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια που προάγουν την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες διάφορων ειδικοτήτων για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να είναι εργονομικά, τεχνολογικά αλλά και αισθητικά άρτιο και ασφαλές.

Στηρίζουμε έμπρακτα τόσο τους υπαλλήλους μας όσο και τις οικογένειες τους σε δύσκολες γι’ αυτούς στιγμές.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

210 36.76.700
εργάσιμες ημέρες 8:30 - 17:00