Κοινωνική Προσφορά

Εταιρική κουλτούρα & κοινωνική συμμετοχή

Από την ίδρυσή μας, στην Τειρεσίας έχουμε ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία, στηρίζοντας έμπρακτα κοινωφελείς οργανισμούς με σημαντικό έργο και συμβάλλοντας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τόσο με προσωπική συμμετοχή των εργαζομένων μας σε δράσεις όσο και με οικονομική βοήθεια. Ο σεβασμός των εργαζομένων, η ασφάλεια και η υγιεινή στο χώρο εργασίας, η συνεχής εκπαίδευση και η ενθάρρυνση για συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, είναι σημαντικά στοιχεία της ταυτότητάς μας. Επιπλέον, με συγκεκριμένες δράσεις και διαδικασίες, στοχεύουμε στη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας μας στο περιβάλλον.

Βασικοί Πυλώνες Κοινωνικών Δράσεων Τειρεσίας:

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Ενίσχυση κοινωφελών ιδρυμάτων μέσω του ΤΣΕΚ

Η λειτουργία ΔΩΡΕΕΣ στο ΤΣΕΚ αποσκοπεί στην ουσιαστική στήριξη αυτών που πραγματικά τη χρειάζονται, ιδρυμάτων και φορέων που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τον ψυχισμό των παιδιών.

Παρέχουμε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις - πελάτες του ΤΣΕΚ, μέσα από την πλατφόρμα του ΤΣΕΚ, να επιλέξουν ποσό δωρεάς για ένα από τα Ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε (Make A Wish, The Tipping Point, ΣΚΕΠ, ΕΛΕΠΑΠ) και τους επιβραβεύουμε με δωρεάν χρήση υπηρεσιών του ΤΣΕΚ, ισόποση του 20% της δωρεάς τους.

Συμμετοχή των υπαλλήλων της Τειρεσίας σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς

Ενισχύουμε τοπικές κοινωνίες, αλλά και κοινωφελείς οργανισμούς προσφέροντας υλική ή και οικονομική βοήθεια.

Μόνο κατά τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν υποστηριχθεί συνολικά 11 ΜΚΟ, όπως η ΕΛΕΠΑΠ, το ΠΙΚΠΑ Πεντέλης, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Make a Wish και το Λύρειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, με δωρεές σε χρήμα ή σε είδος και δράσεις εργαζομένων, όπως συγκέντρωση χρημάτων, ρούχων, βιβλίων και παιχνιδιών, αγορά πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Περισσότερα για τις δράσεις αυτές μπορείτε να δείτε εδώ.

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Η εταιρεία διαθέτει οργανωμένο σύστημα για την ανακύκλωση υλικών (πλαστικό, χαρτί και αλουμίνιο) σε συνεργασία με την εταιρεία «Κλίμαξ plus», συνεισφέροντας έμμεσα στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων με σκοπό την επανένταξή τους στην κοινωνία.

Επιπλέον υλοποιεί ενέργειες που στοχεύουν στην επιμόρφωση για τις σωστές πρακτικές ανακύκλωσης υλικών και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της σε περιβαλλοντικά θέματα.

Φροντίζουμε τους ανθρώπους μας

Προϋπολογίζουμε κάθε χρόνο κατά προτεραιότητα ένα επαρκές ποσό για την συμμετοχή των εργαζομένων σε ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια που προάγουν την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες διάφορων ειδικοτήτων για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να είναι εργονομικά, τεχνολογικά αλλά και αισθητικά άρτιο και ασφαλές.

Ο σεβασμός των εργαζομένων, η ασφάλεια και η υγιεινή στο χώρο εργασίας, η συνεχής εκπαίδευση και η ενθάρρυνση για συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, είναι σημαντικά στοιχεία της ταυτότητάς μας.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας