Πολιτικές Προστασίας & Δικαιώματα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/04/2021

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» («Εταιρεία») τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του ιστοτόπου «https://tsek.teiresias.gr» («Ιστότοπος»). Με την παρούσα Πολιτική σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το είδος και τον τρόπο χρήσης Cookies επί του Ιστοτόπου μας. Επισημαίνουμε πως η Πολιτική Cookies λειτουργεί συμπληρωματικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου μας .

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η όποια τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή που ανακοινώνεται στον ιστότοπο. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Συνίσταται να ελέγχετε την συγκεκριμένη σελίδα κατά καιρούς ώστε να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε γνώση τυχόν αλλαγών.

Τι είναι τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστότοπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «μιας συνεδρίας» (session cookies) ή «επίμονα» (persistent cookies). Τα «cookies μιας συνεδρίας» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «επίμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας Cookies;

Ο ιστότοπος («https://tsek.teiresias.gr») χρησιμοποιεί cookies με στόχο την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης.

Συγκεκριμένα, κάνουμε χρήση ορισμένων τεχνικώς απαραίτητων cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε τον Ιστότοπό μας πιο ασφαλή, λειτουργικό και προσφιλή προς τους χρήστες μας. Με τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα προαιρετικά cookies για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου του ιστοτόπου (Cookies Στατιστικής ανάλυσης/Google Analytics).

Ποια είδη Cookies Χρησιμοποιούμε και για Ποιους Σκοπούς;

Παρακάτω, περιγράφουμε τα είδη cookies, που χρησιμοποιούμε, και τους σκοπούς αυτών:

# Είδος Περιγραφή Σκοποί
1 Τεχνικώς Απαραίτητα Cookies Πρόκειται για cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ιστοτόπου, όπως για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού περιεχομένου, την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών, την πιστοποίηση εγγεγραμμένων χρηστών καθώς και την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο μας ή την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης. Ασφάλεια και λειτουργία του Ιστοτόπου
2 Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (Google Analytics) Πρόκειται για προαιρετικά cookies, που εφόσον το επιλέξετε και μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία Google Analytics (την οποία παρέχει η εταιρεία Google LLC) με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (web analytics) και προκειμένου να λαμβάνουμε στοιχεία σχετικά με τη χρήση και επισκεψιμότητα του ιστοτόπου μέσω της παρακολούθησης και ανάλυσης της συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης των χρηστών του ιστοτόπου. Για παράδειγμα, θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πώς οι χρήστες έφτασαν στον ιστότοπο (δηλαδή ποιους συνδέσμους ο κάθε χρήστης ακολούθησε για να καταλήξει στον ιστότοπο), ποιες σελίδες του ιστοτόπου είδαν οι χρήστες, πόσο χρόνο αφιέρωσαν σε κάθε μια από αυτές, κλπ. Η υπηρεσία Google Analytics θα μας παρέχει αναφορές που θα περιγράφουν και θα αναλύουν την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου και δημογραφικά στοιχεία που αφορούν στους χρήστες του ιστοτόπου (π.χ. ευρύτερη περιοχή από όπου συνδέονται, στοιχεία σχετικά με το ποσοστό επιστροφής στον ιστότοπο, πληροφορίες για τον browser που χρησιμοποιούν), οι οποίες θα μας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργία του. Στατιστική ανάλυση (web analytics) της χρήσης και επισκεψιμότητας του Ιστοτόπου
Ποια Συγκεκριμένα Cookies Χρησιμοποιούμε και για Πόσο Χρόνο;
Α. Τεχνικώς Αναγκαία Cookies
# Cookie Τύπος Λειτουργία Διάρκεια Πάροχος Κατηγορίες Αποδεκτών
1 TRITES_Tritoi_SessionId Πρώτου μέρους Το Tritoi_SessionId cookie, χρησιμοποιείται για την μοναδικοποίηση της συνεδρίας κατά την διάρκεια της περιήγησης στον ιστότοπο και είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του. session Τειρεσίας Α.Ε Τειρεσίας Α.Ε
2 TRITES_TsekAuth Πρώτου μέρους Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου χρησιμοποιείται το απολύτως απαραίτητο λειτουργικό cookie, που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση των χρηστών που είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες. session Τειρεσίας Α.Ε Τειρεσίας Α.Ε
3 TRITES_Informed Πρώτου μέρουςς To Informed Cookie χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την συγκατάθεση του στη χρήση των απολύτως απαραιτήτων Cookies καθώς και στις επιλογές που αφορούν την αποδοχη ή μή των cookies ανάλυσης. 31 ημέρες Τειρεσίας Α.Ε. Τειρεσίας Α.Ε.
Β. Cookies Στατιστικής Ανάλυσης

Εφόσον το επιλέξετε και μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία Google Analytics (την οποία παρέχει η εταιρεία Google LLC) με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (web analytics) και προκειμένου να λαμβάνουμε στοιχεία σχετικά με την χρήση και επισκεψιμότητα του ιστοτόπου μας, μέσω της παρακολούθησης και ανάλυσης της συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης των χρηστών του ιστοτόπου.

Σημειώνουμε ότι:

 • Επιλέγοντας «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES» μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά σε σχέση με τα cookies και να επιλέξετε (ή να αλλάξετε) τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση cookies στατιστικής ανάλυσης (με εξαίρεση τα τεχνικά απαραίτητα cookies, τα οποία είναι πάντα ενεργοποιημένα).
 • Επιλέγοντας «ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ COOKIES» αναγνωρίζετε τη χρήση των τεχνικά απαραίτητων cookies και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση όλων των ανωτέρω μη απαραίτητων cookies [συμπεριλαμβανομένων και των cookies ανάλυσης (Google Analytics)].
 • Επιλέγοντας «ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ COOKIES» αναγνωρίζετε τη χρήση των τεχνικά απαραίτητων cookies και απορρίπτετε κάθε άλλη κατηγορία cookie.

# Cookie Τύπος Λειτουργία Διάρκεια Πάροχος Κατηγορίες Αποδεκτών
1 _ga Τρίτου μέρους Αυτό το cookie χρησιμοποιείται στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics για τη δημιουργία και απόδοση στον χρήστη ενός μοναδικού αναγνωριστικού (ID), το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 2 έτη Google LLC Υπεργολάβοι της Google οι οποίοι παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για την παροχή της υπηρεσίας Google Analytics π.χ. υποστήριξη πελατών, τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών, διαχείριση εγκαταστάσεων πληροφορικής. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω υπεργολάβους είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ (ενότητα «Πρόσβαση σε δεδομένα»).
2 _gat Τρίτου μέρους Αυτό το cookie χρησιμοποιείται στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics προκειμένου να ρυθμίσει τον ρυθμό/ ποσοστό αιτημάτων. 10 λεπτά Google LLC

Υπεργολάβοι της Google οι οποίοι παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για την παροχή της υπηρεσίας Google Analytics π.χ. υποστήριξη πελατών, τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών, διαχείριση εγκαταστάσεων πληροφορικής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω υπεργολάβους είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ (ενότητα «Πρόσβαση σε δεδομένα»).

3 _gid Τρίτου μέρους Αυτό το cookie χρησιμοποιείται στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics για τη δημιουργία και απόδοση στον χρήστη ενός μοναδικού αναγνωριστικού (ID), το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 24 ώρες Google LLC

Υπεργολάβοι της Google οι οποίοι παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για την παροχή της υπηρεσίας Google Analytics π.χ. υποστήριξη πελατών, τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών, διαχείριση εγκαταστάσεων πληροφορικής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω υπεργολάβους είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ (ενότητα «Πρόσβαση σε δεδομένα»).

Τι είδους Δεδομένα σας Συλλέγουμε μέσω της Χρήσης Cookies;

Μέσω των απαραίτητων cookies συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού (τηλέφωνο, tablet, laptop).
 • Δεδομένα ταυτοποίησης του πελάτη (εάν αυτός έχει δημιουργήσει λογαριασμό).
 • Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
 • Δεδομένα φυλλομετρητή (browser) του χρήστη.

Για τη λειτουργία της υπηρεσίας Google Analytics είναι απαραίτητη η εγκατάσταση των cookies, του ανωτέρω πίνακα, από την Google στη συσκευή του χρήστη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την επεξεργασία από την Google δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω χρήστη ως εκτελούσα την επεξεργασία· και συγκεκριμένα:

 • των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP),
 • των δημογραφικών στοιχείων και της γεωγραφικής τοποθεσίας του χρήστη,
 • της τεχνολογίας της συσκευής του χρήστη (π.χ. iOS, Android, κ.λπ.),
 • του είδους της συσκευής του χρήστη (κινητό, υπολογιστής, tablet),
 • του μέσου όρου της διάρκειας περιόδου σύνδεσης, των συνεδριών και
 • το πώς ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο.

Η Τειρεσίας δε θα διαβιβάσει περαιτέρω δεδομένα στη Google LLC με σκοπό την συσχέτιση με άλλα δεδομένα τα οποία έχουν συλλεγεί από λογαριασμούς χρηστών σε άλλες υπηρεσίες της Google, ώστε να βελτιστοποιήσει τις λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα της . Για τους σκοπούς παροχής της υπηρεσίας Google Analytics τα εν λόγω δεδομένα των χρηστών θα διαβιβαστούν από την Google LLC (ως εκτελούσα την επεξεργασία) και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων χωρών και στις Η.Π.Α (όπου, υπό προϋποθέσεις, πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να έχουν και αρμόδιες κυβερνητικές αρχές των Η.Π.Α.). Η διαβίβαση διασφαλίζεται μέσω της υπογραφής τυποποιημένων συμβατικών ρητρών. Αναλυτικότερα σχετικά με την τοποθεσία των υπεργολάβων της Google μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Επισημαίνουμε ότι στα πλαίσια της λειτουργίας της υπηρεσίας Google Analytics χρησιμοποιούμε, ως τεχνικό μέτρο προστασίας των δεδομένων (privacy by design), τη λειτουργία «_anonymizeIp ()» της Google, με σκοπό την απόκρυψη των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) των χρηστών του ιστοτόπου, η συμπεριφορά των οποίων αναλύεται (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ). Διευκρινίζεται ότι, ακόμα και με τη χρήση της λειτουργίας «_anonymizeIp ()», γενικά τα υπό επεξεργασία δεδομένα εξακολουθούν να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή δεν καθίστανται πλήρως ανώνυμα). Το μέγιστο χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων επιπέδου χρήστη και επιπέδου συμβάντος που αποθηκεύονται από τη Google Analytics και πρόκειται να διαγραφούν αυτόματα από τους διακομιστές του Google Analytics είναι 26 μήνες. Για την παροχή της υπηρεσίας αποθηκεύεται η βασική συγκεντρωτική αναφορά του Google Analytics, η οποία δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα.

Παροχή και Διαχείριση της Συγκατάθεσή σας για την χρήση Cookies

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου θα βρείτε ένα σύντομο ενημερωτικό σημείωμα με αναδυόμενο παράθυρο για τη χρήση των cookies από μέρους μας, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική cookies. Σε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την περιγραφή και την λειτουργία των διαφορετικών κατηγοριών cookies. Θα έχετε επίσης την δυνατότητα να αποδεχτείτε την χρήση όλων των Cookies (τεχνικώς απαραίτητα cookies και Cookies Στατιστικής Ανάλυσης) ή να απορρίψετε τα μη τεχνικώς αναγκαία Cookies (Cookies Στατιστικής Ανάλυσης). Για τα τεχνικά απαραίτητα cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη και είναι πάντα ενεργοποιημένα. Επιπλέον, δίνεται η επιλογή «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES», όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και να ορίσετε/αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την χρήση cookies

Συγκεκριμένα:

 • Επιλέγοντας «ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ COOKIES» αναγνωρίζετε τη χρήση των τεχνικά απαραίτητων cookies και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση όλων των ανωτέρω μη απαραίτητων cookies [συμπεριλαμβανομένων και των cookies ανάλυσης (Google Analytics)].
 • Επιλέγοντας «ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ COOKIES» αναγνωρίζετε τη χρήση των τεχνικά απαραίτητων cookies και απορρίπτετε κάθε άλλη κατηγορία cookie.
 • Επιλέγοντας «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES» μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά σε σχέση με τα cookies και να επιλέξετε (ή να αλλάξετε) τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση cookies στατιστικής ανάλυσης (με εξαίρεση τα τεχνικά απαραίτητα cookies, τα οποία είναι πάντα ενεργοποιημένα).

Χρησιμοποιούμε cookies στατιστικής ανάλυσης μόνο υπό την προϋπόθεση της πρότερης ελεύθερης και ρητής συγκατάθεσής σας. Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της, υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει ήδη συγκατατεθεί. Η συγκατάθεσή σας δύναται να δοθεί μέσω σχετικής επιλογής στο προαναφερόμενο αναδυόμενο παράθυρο και δύναται να ανακληθεί ή αλλάξει οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, μέσω της επιλογής «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES», ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ

Σας υπενθυμίζουμε, επιπλέον, ότι ως υποκείμενα δεδομένων έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που η Τειρεσίας συλλέγει και επεξεργάζεται. Σας ενημερώνουμε περαιτέρω ότι έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά με την πρόσβαση, διαγραφή και φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πώς Μπορείτε να Επικοινωνείτε Μαζί μας;

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με την παρούσα πολιτική cookies μπορείτε να απευθύνεστε σε μας ως ακολούθως : dpo@tiresias.gr

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/2021

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία με την επωνυμία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» (στο εξής Εταιρία), που έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας 2, ΤΚ 151 25, τηλ. 210 63.82.200, email cust_support@tiresias.gr επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συνεργατών - προμηθευτών - πελατών και επισκεπτών του ιστοτόπου της.

Η παρούσα πολιτική καθορίζει τις αρχές συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την Εταιρία όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία tsek.teiresias.gr

Ο ιστότοπος tsek.teiresias.gr αποτελεί δικτυακό τόπο της υπηρεσίας ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) της Εταιρίας, η οποία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ανήκει σε αυτή.

Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 1. Κατά την πλοήγηση σας στον άνω δικτυακό τόπο
 2. Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης στις υπηρεσίες μας (δημιουργίαoλογαριασμού χρήστη)
 3. Κατά την αγορά πακέτου χρήσης και τη χρήση της υπηρεσίας ΤΣΕΚ
Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε
 1. Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον δικτυακό μας τόπο, συλλέγουμε δεδομένα σας κυρίως μέσω από τη χρήση cookies και την υπηρεσία Google Analytics. Για να ενημερωθείτε για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω αυτών και τη νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.
 2. Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης στην υπηρεσία ΤΣΕΚ, δημιουργείται μία καρτέλα υποψήφιου πελάτη (λογαριασμός χρήστη) στην οποία εσείς εισάγετε και εν συνεχεία εμείς αποθηκεύουμε τα ακόλουθα στοιχεία που σας αφορούν:
  1. Επωνυμία και Διακριτικό Τίτλο
  2. Δραστηριότητα & μορφή επιχείρησης
  3. ΑΦΜ, ΓΕΜΗ & Δ.Ο.Υ
  4. πλήρη διεύθυνση έδρας, αποστολής τιμολογίου και αποστολής αλληλογραφίας (Διεύθυνση, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο εταιρείας και λογιστηρίου και Fax),
  5. στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης και του διαχειριστή (WebOfficer) της υπηρεσίας ΤΣΕΚ όταν είναι διαφορετικός από το νόμιμο εκπρόσωπο. (Όνομα, Επώνυμο, ΑΔΤ, τηλέφωνο εργασίας και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,/ κωδικός πρόσβασης και δυνητικά θέση στην εργασία).
 3. Κατά την παροχή της υπηρεσίας ΤΣΕΚ, συλλέγουμε δεδομένα των μεταξύ μας συναλλαγών (αγορές, στοιχεία τιμολογίων, πληροφορίες για τις πληρωμές, οφειλές) όσο και δεδομένα από τις μεταξύ μας επικοινωνίες στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας (εξυπηρέτηση, αιτήματα αλλαγής πακέτων, αιτήματα επίλυσης προβλημάτων)
 4. Επίσης, στο πλαίσιο των συναλλακτικών μας σχέσεων, σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα νέα και τις υπηρεσίες μας (newsletters), προωθητικές ενέργειες, ερωτηματολόγια, καταχωρώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην «λίστα αποστολής newsletter & Email Campaign», εκτός και αν αρχικά είχατε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση. Στην περίπτωση που είστε νέος χρήστης/πελάτης, θα ζητήσουμε προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσής σας για την αποστολή newsletters.
Σκοπός για τον οποίον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε τα ως άνω Δεδομένα σας ειδικότερα για:

 1. την κατάρτιση και λειτουργία της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΤΣΕΚ (την παροχή της υπηρεσίας ΤΣΕΚ σε εσάς, την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, την πληρωμή και διαχείριση των οφειλών σας προς την εταιρεία, την ανανέωση, επέκταση ή τυχόν ακύρωση της αγοράς),
 2. τη συμμόρφωση μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, π.χ. την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών,
 3. την προστασία των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας (διασφάλιση έννομων αξιώσεων),
 4. έρευνες ικανοποίησης πελατών, προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς και την περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων
Νομικές Βάσεις της επεξεργασίας

Τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας υπό τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

 1. δυνάμει της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΤΣΕΚ στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος [αφορά κατηγορίες δεδομένων υπό στοιχείο Α],
 2. δυνάμει των εννόμων υποχρεώσεων της εταιρείας (φορολογική νομοθεσία) [αφορά κατηγορίες δεδομένων υπό στοιχείο Β],
 3. δυνάμει των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία μας [αφορά κατηγορίες δεδομένων υπό στοιχείο Γ],
 4. δυνάμει των προβλέψεων της νομοθεσίας e-privacy (αρ.11 παρ.3 ν.3471/2006) [αφορά την διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών υπό στοιχείο Δ],
 5. δυνάμει της προηγούμενης συγκατάθεσής σας [αφορά λοιπές κατηγορίες δεδομένων υπό στοιχείο Δ], με εξαίρεση την περίπτωση που είσαστε ήδη πελάτης μας και δεν είχατε εκφράσει αρχικά τη διαφωνία σας. Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να σταματήσετε να λαμβάνετε newsletter και εν γένει προωθητικό υλικό, με τη χρήση της επιλογής unsubscribe σε κάθε παρόμοιο μήνυμα που λαμβάνετε ή μέσα από σχετική επιλογή στο προφίλ σας στο ΤΣΕΚ.
 6. Η επεξεργασία των δεδομένων σας που συλλέγονται μέσω των cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών, διενεργείται δυνάμει της συγκατάθεσής σας (αρ.4 παρ.5 ν.3471/2006), εκτός και εάν τα δεδομένα που συλλέγονται είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας ΤΣΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.
Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα – Που διατηρούνται

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, όπως διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσιών σχέσεων, εταιρείες αυτοματοποιημένης διανομής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εταιρείες ερευνών κλπ. Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

Κατ’εξαίρεση για τους σκοπούς παροχής της υπηρεσίας Google Analytics τα εν λόγω δεδομένα των χρηστών θα διαβιβαστούν από την Google και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων χωρών και στις Η.Π.Α (όπου, υπό προϋποθέσεις, πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να έχουν και αρμόδιες κυβερνητικές αρχές των Η.Π.Α.).

Αρχές επεξεργασίας και μέτρα προστασίας

Η Εταιρία μας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • επεξεργάζεται μόνον τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία της είναι απαραίτητα για τους ως άνω σκοπούς και μόνον για τους σκοπούς αυτούς,
 • λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας) από τον σχεδιασμό και εξ’ ορισμού,
 • διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα για το απόρρητο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας (πχ χρήση εργαλείων για access controls και data loss prevention),
 • έχει προβεί σε ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων (πολιτών και εργαζομένων), σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 (GDPR),
 • τηρεί την αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων,
 • λαμβάνει μέριμνα για την άσκηση και ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων,
 • έχει προβεί στην κατάρτιση των εγγράφων, πολιτικών και διαδικασιών που αποδεικνύουν την συμμόρφωσή της σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας (privacy policy, cookies policy, καταγραφή του είδους, των κατηγοριών και των ροών των προσωπικών δεδομένων, σύνταξη αρχείων επεξεργασίας, εκτίμηση αντικτύπου κλπ) όπως αυτά αναφέρονται στον , GDPR,
 • έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και έχει συστήσει ομάδα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
 • προβαίνει σε εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
 • τροποποιεί τις συμβάσεις συνεργασίας της με εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του GDPR με σκοπό της απόλυτη συμμόρφωση και των τελευταίων.
Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Διαγράφουμε τα Δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στον λογαριασμό χρήστη και χρησιμοποιούνται για τη κατάρτιση και λειτουργία της μεταξύ μας σύμβασης, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 • για τους εγκεκριμένους πελάτες μας: 20 έτη από τη λήξη της σύμβασης
 • αναφορικά με το ιστορικό δεσμεύσεων: 5 έτη από τη λήξη της συνδρομής
 • αναφορικά με το αρχείο δεσμεύσεων που μας αποστέλλετε: 5 έτη από τη λήξη της συνδρομής

Σε σχέση με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και συναφούς υλικού (προωθητικών ενεργειών, ερευνών ικανοποίησης πελατών), διαγράφουμε το email σας από τη λίστα αποστολής newsletter & Email Campaign μόλις δηλώσετε τη διαφωνία σας, επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο που εμφανίζεται σε κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία προώθησης υπηρεσιών που σας αποστέλλεται ή μέσα από σχετική επιλογή στο προφίλ σας στο ΤΣΕΚ.

Τα Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό;

Θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος στην υπηρεσία ΤΣΕΚ της Εταιρείας και για όσο διάστημα δεν μας δηλώνετε τη διαφωνία (μέσω της επιλογής unsubscribe ή μέσω του προφίλ σας).

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL- Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στην ιστοσελίδα και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Η υπηρεσία ΤΣΕΚ έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Συνοπτικά, τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στη λειτουργία της υπηρεσίας ΤΣΕΚ, συνοψίζονται παρακάτω:

 1. Χρήση Δικτυακών Υποδομών Ασφαλείας

  Το σύστημα ΤΣΕΚ προστατεύεται από τις πλέον σύγχρονες υποδομές δικτυακής ασφάλειας που αποσκοπούν στον εντοπισμό και αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων καθώς και στον πλήρη έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων.

 2. Κρυπτογραφημένη Μεταφορά Δεδομένων

  Για τη μεταφορά των δεδομένων από τα συστήματα της Τειρεσίας ΑΕ προς τον χρήστη, χρησιμοποιούνται κατάλληλα πρωτόκολλα ώστε τα δεδομένα και γενικά το σύνολο της επικοινωνίας να παραμένει κρυπτογραφημένο έως και την παραλαβή τους από τον χρήστη. Έτσι η υπηρεσία προσφέρεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης (ένδειξη https://tsek.teiresias.gr στον Browser).

 3. Τήρηση του Αρχείου των Δεδομένων

  Το αρχείο δεδομένων διαχειρίζεται αποκλειστικά από την Τειρεσίας ΑΕ σε πλήρως ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων από την υπηρεσία ΤΣΕΚ. Η επικοινωνία μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων γίνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό δίκτυο της Τειρεσίας ΑΕ με ειδικά πρωτόκολλα, χωρίς να παρεμβαίνει καμία εξωτερική επικοινωνιακή γραμμή ή οποιουσδήποτε τρίτος πάροχος.

 4. Ελεγχόμενη Πρόσβαση

  Η πρόσβαση στην υπηρεσία χορηγείται μόνο μετά από τον έλεγχο και επικύρωση των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων της Τειρεσίας ΑΕ. Η πρόσβαση των χρηστών διενεργείται μόνο με χρήση Username & Password (κωδικός). Η Τειρεσίας ΑΕ δε θα σας ρωτήσει ποτέ για τον κωδικό σας (password). Μόνο εσείς γνωρίζετε τους κωδικούς που έχετε δώσει και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ασφαλείας και μόνο εσείς μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας.

 5. Πολιτικές Ασφαλείας

  Η Τειρεσίας ΑΕ τηρεί αυστηρότατες διαδικασίες και πολιτικές ασφαλείας, οι οποίες εντάσσονται στο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, σύμφωνα με το οποίο έχει πιστοποιηθεί η εταιρία και η τήρησή του ελέγχεται διαρκώς τόσο εσωτερικά, όσο και από τακτικές εξωτερικές επιθεωρήσεις.

 6. Ασφαλείς Πληρωμές

  Οι πληρωμές πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα και διαφανώς, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε με έμβασμα με χρήση της υπηρεσίας DIAS Credit Transfer (DCT). H Τειρεσίας ΑΕ δεν τηρεί καθόλου και με κανέναν τρόπο αρχείο με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για αγορά πακέτων.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης). Θα πρέπει να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
 3. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
 4. Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
 5. Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 6. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

  Σε σχέση με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

  • Η Εταιρία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την εναντίωσή σας στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
  • Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα, δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και των προϋποθέσεων του Κανονισμού.
  • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
 7. Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο (δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή).

  Για την άσκηση των παραπάνω των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως με σχετικό αίτημα στη διεύθυνση της Εταιρίας (Αλαμάνας 2 Μαρούσι 151 25), ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) cust_support@teiresias.gr) είτε στον ιστότοπο της Εταιρείας www.tiresias.gr είτε μέσω του ιστότοπου tsek.teiresias.gr με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης» σε κάθε δε περίπτωση μπορείτε να απευθύνεστε και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στη διεύθυνση dpo@tiresias.gr.

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2103676700 (Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών).

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Γίνεται μόνον χρήση «cookies» στην ιστοσελίδα μας tsek.teiresias.gr, πάντοτε σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην Πολιτική Cookies.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων (ν.4624/2019, ν.3471/2006).

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η Εταιρία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το αρ. 37 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (τηλ. 210 36.76.700, dpo@tiresias.gr, Αλαμάνας 2 151 25 Μαρούσι).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/2021

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία με την επωνυμία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» (στο εξής Εταιρία), που έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας 2, ΤΚ 151 25, τηλ. 210 63.82.200 επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συνεργατών - προμηθευτών - πελατών της.

Η παρούσα πολιτική καθορίζει τις αρχές που εφαρμόζονται από την Εταιρία κατά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών (κατηγορίες, νομική βάση, σκοπός, μέτρα προστασίας, δικαιώματα κλπ) και έχει σαν στόχο να ενημερώσει τα υποκείμενα για την επεξεργασία. Βρίσκεται αναρτημένη στα sites της Εταιρίας μας (http://www.tiresias.gr/PersonalDataProcessing.html & https://tsek.teiresias.gr/el/Home/PrivacyPolicy) και κατά καιρούς μπορεί να μεταβάλλεται/επικαιροποιείται.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε και σας αφορούν, είναι εμπιστευτικές, χρησιμοποιούνται μόνο για τον νόμιμο σκοπό που τηρούνται και προστατεύονται από συστήματα υψηλής ασφάλειας.

Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 1. Κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς που διενεργούνται από την Εταιρία μας
 2. Κατά τη στιγμή της υπογραφής και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, κατά την εκτέλεσή της, κατά τη μεταβολή των συμβατικών όρων και κατά τη λύση της σύμβασης.
 3. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας γραπτώς για ζήτημα σχετικό με τη σύμβαση (γραπτά ή ηλεκτρονικά) ή υποβάλλετε κάποια αίτηση.
 4. Κατά τη διάρκεια της παρουσία σας στους χώρους της Εταιρίας που επιτηρούνται, μέσω του συστήματος καμερών
Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε

Επεξεργαζόμαστε τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (συνολικά ή μέρος αυτών, κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της συνεργασίας/σύμβασης και τη φυσική παρουσία ή μη αυτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας μας) των συνεργατών-προμηθευτών-πελατών μας:

 • προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις/επιτηδευματίες : Βασικά στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ), διακριτικό τίτλο/τύπο επιχείρησης, διεύθυνση έδρας, τραπεζικοί λογαριασμοί,
 • βασικά στοιχεία αναγνώρισης νομίμων εκπροσώπων, αντικλήτων, υπευθύνων έργου, μελών ΔΣ κλπ (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις),
 • φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ,
 • οικονομικά στοιχεία (π.χ. πληρωμές, τιμολόγια κλπ).
 • την εικόνα σας καθώς και την κίνησή σας στο βαθμό που κινείστε σε χώρους της Εταιρίας στους οποίους λαμβάνει χώρα βιντεοσκόπηση σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία http://www.tiresias.gr/docs/NotificationAboutPersonalDataProcessingThroughACCTV.pdf για λόγους προστασίας προσώπων και αγαθών.

Κατά την είσοδό σας στους χώρους των γραφείων μας και με σκοπό την ασφάλεια προσώπων και αγαθών καταγράφονται στοιχεία εισερχομένων σε σχετικό βιβλίο που τηρεί η ιδιωτική εταιρία φύλαξης.

Μέτρα πρόληψης διασποράς της πανδημίας που οφείλεται στον covid 19 και προστασίας των εργαζομένων

Στα πλαίσια πρόληψης και προστασίας κάθε εισερχόμενος υποβάλλεται σε θερμομέτρηση, http://www.tiresias.gr/docs/NotificationAboutBodyTemperatureMeasurement.pdf ενώ παράλληλα ισχύει κατά περίπτωση υποχρέωση διενέργειας self test, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία της Εταιρίας.

Σκοπός για τον οποίον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό τη συμμετοχή σας σε διενεργούμενο διαγωνισμό, την κατάρτιση, εκτέλεση, λειτουργία και λύση της μεταξύ μας συμβάσεως και εν γένει την διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης (συμβάσεις, τιμολόγια, πληρωμές κλπ), αλλά και για την συμμόρφωση της Εταιρίας μας με τις υποχρεώσεις της έναντι του νόμου (Κώδικας φορολογίας Εισοδήματος κλπ), καθώς και για τη νομική θεμελίωση αξιώσεών της ή αντίκρουση αξιώσεων κατά αυτής ενώπιον Δικαστηρίων, Αρχών κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την εικόνα και την κίνησή σας στο βαθμό που κινείστε σε χώρους της Εταιρείας στους οποίους λαμβάνει χώρα βιντεοσκόπηση για λόγους προστασίας προσώπων και αγαθών, συλλέγονται για την προστασία προσώπων και αγαθών της Εταιρίας.

Νομικές Βάσεις της επεξεργασίας

Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας είναι κατά περίπτωση : (α) Το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε (η λειτουργία της εταιρίας μας καθώς και η προστασία προσώπων και αγαθών αναφορικά με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης) (β) Η συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο, (γ) Η εκτέλεση (κατάρτιση, λειτουργία, λύση) της μεταξύ μας σύμβασης), (δ) η συγκατάθεσή σας.

Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα – Που διατηρούνται

Η Εταιρία δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, αλλά τα επεξεργάζονται εξουσιοδοτημένα μόνον στελέχη της με καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας. Κατ’ εξαίρεση, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν:

 1. Σε δημόσιες αρχές για τους σκοπούς της συμμόρφωσης της Εταιρίας με έννομες υποχρεώσεις της,
 2. Σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρία, όπως εταιρίες παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, δικηγόρους/δικηγορικές εταιρίες (σε περίπτωση εξώδικων ή δικαστικών ενεργειών αναφορικά με νομικές αξιώσεις της Εταιρίας ή κατά αυτής). Τα πρόσωπα αυτά, τα οποία ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό στης Εταιρίας μας, δεσμεύονται με εγγυήσεις απόλυτης συμμόρφωσης προς την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και Εθνική) για τα προσωπικά δεδομένα, και
 3. Ενώπιον των δικαστηρίων για την άσκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Εταιρίας.

Τα δεδομένα σας τηρούνται εντός Ελλάδας υπό συνθήκες οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας.

Αρχές επεξεργασίας και μέτρα προστασίας

Η Εταιρία μας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • επεξεργάζεται μόνον τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία της είναι απαραίτητα για τους ως άνω σκοπούς και μόνον για τους σκοπούς αυτούς,
 • λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας) από τον σχεδιασμό και εξ’ ορισμού,
 • διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα για το απόρρητο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας (πχ χρήση εργαλείων για access controls και data loss prevention),
 • έχει προβεί σε ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων (πολιτών και εργαζομένων), σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 (GDPR),
 • τηρεί την αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων,
 • λαμβάνει μέριμνα για την άσκηση και ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων,
 • έχει προβεί στην κατάρτιση των εγγράφων, πολιτικών και διαδικασιών που αποδεικνύουν την συμμόρφωσή της σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας (privacy policy, cookies policy, καταγραφή του είδους, των κατηγοριών και των ροών των προσωπικών δεδομένων, σύνταξη αρχείων επεξεργασίας, εκτίμηση αντικτύπου κλπ) όπως αυτά αναφέρονται στον , GDPR,
 • έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και έχει συστήσει ομάδα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
 • προβαίνει σε εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
 • τροποποιεί τις συμβάσεις συνεργασίας της με εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του GDPR με σκοπό της απόλυτη συμμόρφωση και των τελευταίων.
Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για το εκάστοτε απαιτούμενο από την νομοθεσία χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Εφορία, ο ΕΦΚΑ, κλπ έχουν δικαίωμα να ελέγξουν την Εταιρία μας.

Εφόσον δεν προβλέπεται συντομότερο χρονικό διάστημα από τον νόμο τα ως άνω δεδομένα τηρούνται για είκοσι (20) έτη, ήτοι ισόχρονα με τη γενική παραγραφή.

Σε περίπτωση που υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για πέντε (5) έτη από την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) έτους από τη λήψη τους, εκτός εάν ενσωματώνονται σε φορολογικά παραστατικά, οπότε καταστρέφονται μαζί με αυτά

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία, τα δεδομένα σας θα καταστρέφονται με ασφαλή και αποδεδειγμένο τρόπο.

Τα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης διατηρούνται για χρονικό διάστημα 14 ημερών.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Η Τειρεσίας ΑΕ τηρεί αυστηρότατες διαδικασίες και πολιτικές ασφαλείας, οι οποίες εντάσσονται στο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, σύμφωνα με το οποίο έχει πιστοποιηθεί η εταιρία και η τήρησή του ελέγχεται διαρκώς τόσο εσωτερικά, όσο και από τακτικές εξωτερικές επιθεωρήσεις.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης). Θα πρέπει να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
 3. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
 4. Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
 5. Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 6. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

  Σε σχέση με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

  • Η Εταιρία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την εναντίωσή σας στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
  • Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα, δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και των προϋποθέσεων του Κανονισμού.
  • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
 7. Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο (δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή).

Για την άσκηση των παραπάνω των δικαιωμάτων σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση της Εταιρίας (Αλαμάνας 2 Μαρούσι 151 25), ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) tiresias@tiresias.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 36 76 700, σε κάθε δε περίπτωση μπορείτε να απευθύνεστε και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στη διεύθυνση dpo@tiresias.gr.

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210 36 76 700 (Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών).

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων (ν.4624/2019).

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η Εταιρία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το αρ. 37 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (τηλ. 210 36.76.700, dpo@tiresias.gr, Αλαμάνας 2 151 25 Μαρούσι).

Ενημέρωση Επεξεργασίας, Πρόσβαση, Εναντίωση, Περιορισμός Επεξεργασίας, Φορητότητα και Καταγγελία στην Αρχή
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πρόσβαση στα δεδομένα του αρχείου ΤΣΕΚ μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά την ειδική, ατομική, πλήρη προηγούμενη και έγγραφη διπλή (από τη μεριά της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και της επιχείρησης) ενημέρωση του υποκειμένου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ και ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να ασκήσει εγγράφως (και με ηλεκτρονικά μέσα) τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (άρθρα 12 έως 23) (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και καταγγελίας στην Αρχή), καθώς και το δικαίωμα μη μετάδοσης των δεδομένων του σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής με αρ. 186/2014 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, τόσο απευθυνόμενο άμεσα στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, όσο και μέσω της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης, που ενεργεί εν προκειμένω ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την ενημέρωση του υποκειμένου.

Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων η συμβαλλόμενη επιχείρηση οφείλει να διαθέτει σε αυτούς κατάλληλα Έντυπα.

Όταν το υποκείμενο των δεδομένων ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του, μέσω της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης, η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει άμεσα και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας ηλεκτρονικά (μέσω email ή fax) το σχετικό έγγραφο στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εξέταση του. Σε επιβεβαίωση της λήψης του αιτήματος αυτού, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αποστέλλει στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η άσκηση του δικαιώματος μη μετάδοσης ή περιορισμού της επεξεργασίας από το υποκείμενο συνεπάγεται απόλυτη απαγόρευση μετάδοσης προς όλους τους αποδέκτες του αρχείου ΤΣΕΚ ή προσωρινή μη μετάδοση συγκεκριμένου/ων δεδομένου/ων αντίστοιχα. Μετά την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος στους αποδέκτες του αρχείου ΤΣΕΚ θα εμφανίζεται η ένδειξη «Δεν επιθυμεί τη μετάδοση των δεδομένων που τον αφορούν» ή «Έχει ασκήσει το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας αναφορικά με το δεδομένο» αντίστοιχα, οι οποίες εκτιμώνται ελεύθερα με τις όποιες τυχόν επιπτώσεις.

Κατ΄εξαίρεση δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ θα εξακολουθούν να μεταδίδονται.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα μη μετάδοσης ασκηθεί στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση ή ασκηθεί κατά αυτής το δικαίωμα εναντίωσης, η επιχείρηση υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε πρόσβαση στο αρχείο ΤΣΕΚ και να διαβιβάσει ηλεκτρονικά το σχετικό αίτημα, κατά τα ανωτέρω, στην ΤΕΙΡΕΙΣΑΣ.

Άρση του αιτήματος μη μετάδοσης ή περιορισμού της επεξεργασίας πραγματοποιείται ελεύθερα και υποβάλλεται οποτεδήποτε μόνον προς τη ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, συνεπώς η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση υποχρεούται να μην αποδέχεται τέτοιου περιεχομένου αιτήματα και να κατευθύνει τους με αυτήν συναλλασσομένους στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας