ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Παρέχουμε απαραίτητες πληροφορίες για να μειώσετε τους κινδύνους στις επιχειρηματικές σας συνεργασίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η Υπηρεσία ΤΣΕΚ Σας Παρέχει:

Online απεικόνιση οικονομικής συμπεριφοράς.
Αυτόματη Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm) με email για νέα δεδομένα αθέτησης υποχρεώσεων.
Διεθνείς Επιχειρηματικές Αναφορές σε 89 χώρες (International Credit Reports).
Ισολογισμούς εταιρειών με αναλυτικούς αριθμοδείκτες.

Ελληνικά Αγγλικά