Έκτακτη Ειδοποίηση

Συνεχής παρακολούθηση ΑΦΜ και άμεση ενημέρωση

Η συστηματική πληροφόρηση του πιστωτικού κινδύνου που στοχεύει στη μείωση των οικονομικών επισφάλειών.


Η υπηρεσία Έκτακτης Ειδοποίησης (Alarm) του ΤΣΕΚ ενεργοποιείται κάθε φορά που προστίθεται ή υπάρχει κάποια εξέλιξη σε:

  • οικονομικά δεδομένα (π.χ. νέα ακάλυπτη επιταγή, εξόφληση συναλλαγματικής κλπ.) που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης αλλά και
  • επιχειρηματικές πληροφορίες (π.χ. ανακοίνωση νέου ισολογισμού, αλλαγή μελών Δ.Σ., τροποποίηση σύστασης κλπ.).

Η ενημέρωση για το νέο δεδομένο που ενεργοποίησε το Alarm πραγματοποιείται με email καθώς και με μήνυμα κατά την είσοδο (log in) στην υπηρεσία ΤΣΕΚ.

Η υπηρεσία Έκτακτης Ειδοποίησης (Alarm) λειτουργεί για το χρονικό διάστημα που επιλέγεται (από έναν (1) έως και δώδεκα (12) μήνες).

Χαρακτηριστικά και Επιλογές Έκτακτης Ειδοποίησης (Alarm)

Γεγονότα ΤΣΕΚ Alarm
12μηνη παρακολούθηση ΑΦΜ
6μηνη παρακολούθηση ΑΦΜ
ΑΠΑΞ παρακολούθηση ΑΦΜ
Νέα αρνητικά δεδομένα που προστίθενται σε ένα ΑΦΜ
Μεταβολές σε οικονομικά δεδομένα (π.χ. εξόφληση επιταγής)
Εισαγωγή νέου ισολογισμού εταιρείας
Νέες ανακοινώσεις ΦΕΚ/ΓΕΜΗ
Ενημέρωση Χρήστη 12μηνη παρακολούθηση ΑΦΜ 6μηνη παρακολούθηση ΑΦΜ ΑΠΑΞ παρακολούθηση ΑΦΜ
email: Ο χρήστης λαμβάνει email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο ΤΣΕΚ
Ένδειξη ειδοποίησης: Με το log in του χρήστη στο λογαριασμό του στο ΤΣΕΚ, υπάρχει ένδειξη ύπαρξης Alarms
Διάρκεια Παρακολούθησης 12μηνη παρακολούθηση ΑΦΜ 6μηνη παρακολούθηση ΑΦΜ ΑΠΑΞ παρακολούθηση ΑΦΜ
Διάρκεια Παρακολούθησης ΑΦΜ για ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 12 μήνες 6 μήνες 12 μήνες
Απενεργοποίηση παρακολούθησης ΑΦΜ και παύση ενημέρωσης για οποιαδήποτε μεταβολή οικονομικών ή επιχειρηματικών δεδομένων Με την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών Με την παρέλευση των έξι (6) μηνών
  1. Με την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών ή
  2. με την εμφάνιση νέου αρνητικού στοιχείου
Δυνατότητα ανανέωσης της παρακολούθησης μετά τη λήξη της
Επικοινωνήστε Μαζί Μας