Πιστοποίηση κατά ISO

Ασφάλεια και Ποιότητα πληροφοριών με Πιστοποίηση ISO 9001

Στην Τειρεσίας διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών μας με τη συστηματική βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των λειτουργιών μας. Αυτό επιβεβαιώνεται με την πιστοποίησή μας, από το 2003, με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, μετά από αξιολόγηση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Lloyd’s Register LRQA.

Η συνεχής ανανέωση της πιστοποίησης όλα αυτά τα χρόνια, επισφραγίζει τη δέσμευσή μας στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των λειτουργιών που τις υποστηρίζουν, με επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών και των πελατών μας.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

210 36.76.700
εργάσιμες ημέρες 8:30 - 17:00