Πιστοποίηση κατά ISO

Ασφάλεια και Ποιότητα πληροφοριών με Πιστοποίηση ISO 9001

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών προς όφελος των πελατών της με τη συστηματική βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των λειτουργιών της. Αποδεικνύοντας την προσήλωσή της στην επίτευξη του στόχου της η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πιστοποιείται από το 2003 με το Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται σήμερα από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ είναι συμμορφούμενο με το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2015 και αξιολογείται από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Lloyd’s Register LRQA.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

210 36.76.700
εργάσιμες ημέρες 8:30 - 17:00