ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Παρέχουμε απαραίτητες πληροφορίες για να μειώσετε τους κινδύνους στις επιχειρηματικές σας συνεργασίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

Κάνε μια δωρεά, δώσε ελπίδα στα παιδιά.

Η Τειρεσίας στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής συνεισφοράς δημιούργησε τη πλατφόρμα κοινωνικής ευθύνης «ΔΩΡΕΕΣ» που λειτουργεί ως κόμβος ανάμεσα στις επιχειρήσεις μέλη του και τα ιδρύματα/συλλόγους που στηρίζουν τα ΠΑΙΔΙΑ. Συγκεκριμένα, στηρίζουμε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη διαμόρφωση της πνευματικής, σωματικής, και κοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου. Με κάθε δωρεά, που πραγματοποιεί μία εταιρεία μέσα από το ΤΣΕΚ (μετά το log in), η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ επιστρέφει το 20% του προσφερόμενου ποσού στην επιχείρηση σε μορφή μονάδων.

 

Ελληνικά Αγγλικά