ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Παρέχουμε απαραίτητες πληροφορίες για να μειώσετε τους κινδύνους στις επιχειρηματικές σας συνεργασίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ανακοινώσεις:
  • Διαβίβαση στοιχείων επιταγών στο πλαίσιο της από 30/3/2020 ΠΝΠ

    Περισσότερα...

  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

    Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων της, έχει επιστρέψει στην κανονικότητα και σας ενημερώνει ότι το τμήμα εξυπηρέτησης της υπηρεσίας ΤΣΕΚ λειτουργεί κανονικά από 09:00 έως 17:00 τις εργάσιμες ημέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 36 76 700.

Ελληνικά Αγγλικά