ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Παρέχουμε απαραίτητες πληροφορίες για να μειώσετε τους κινδύνους στις επιχειρηματικές σας συνεργασίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. διαχειρίζεται με ασφάλεια, διαφάνεια, σεβασμό και απόλυτη (100%) συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί στα αρχεία της.

Περαιτέρω σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) επικαιροποιήσαμε την Πολιτική Ιδιωτικότητας, στην οποία ενημερώνουμε σχετικά με το ποια στοιχεία συλλέγουμε, για ποιον ειδικό σκοπό και με ποιόν τρόπο τα συλλέγουμε, για πόσο χρόνο τα διατηρούμε, καθώς και ποιοι έχουν πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία.

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω διαβάζοντας την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη σελίδα της εταιρείας μας https://tsek.teiresias.gr/el/pages/privacypolicy

 

Ελληνικά Αγγλικά