Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΤΣΕΚ
Πληροφορίες Υπηρεσιών
210 36.76.700
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 16:00

Συνήθεις Ερωτήσεις

Δείτε αναλυτικά τις διαθέσιμες πληροφορίες στην ενότητα Πρόσβαση & Δεδομένα.

Για ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των δεδομένων που τηρεί η Τειρεσίας και τους χρόνους τήρησής τους, δείτε το εταιρικό website

 • Απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν στην προέλευση των δεδομένων (δηλαδή αν ο επισπεύδων, «υπερ`ου» κλπ του εκάστοτε στοιχείου οικονομικής συμπεριφοράς είναι Τράπεζα, Εταιρία, Δημόσια Υπηρεσία κλπ), για τις εξής κατηγορίες δεδομένων: Διαταγές πληρωμής, Πλειστηριασμοί, Υποθήκες/Προσημειώσεις και Τροπές Προσημειώσεων σε Υποθήκες, κατασχέσεις και Αιτήσεις Πτωχεύσεων.
 • Απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν στην αιτία έκδοσης μιας Διαταγής Πληρωμής (δηλαδή αν η αθέτηση πληρωμής λόγω της οποίας εκδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής αφορά τιμολόγιο, επιταγή, συναλλαγματική, δάνειο κλπ.)

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με διακριτό «κουμπί ενεργειών» (button) στη σχετική σελίδα

Το κόστος για όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην προέλευση των δεδομένων είναι 0,90 € ανά απεικόνιση, εφόσον ο χρήστης το επιλέξει. Διευκρινίζεται ότι, βάσει της ισχύουσας πολιτικής χρεώσεων στο ΤΣΕΚ, οι απεικονίσεις της ίδιας πληροφορίας εντός της ίδιας ημέρας (από τον ίδιο ή και διαφορετικούς χρήστες της ίδιας εταιρίας) δεν χρεώνονται.

Πρόσβαση στην υπηρεσία μπορούν να αποκτήσουν όλα τα Νομικά Πρόσωπα και επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα. Με τη χρήση της υπηρεσίας ΤΣΕΚ μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς.

Δείτε τη σχετική ενότητα.

Η Τειρεσίας τηρεί το πλέον έγκυρο πανελλαδικό δίκτυο συλλογής πληροφοριών και τα δεδομένα ενημερώνονται / επικαιροποιούνται σε καθημερινή βάση. Επομένως ισχύουν μόνο κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της αναζήτησης και τυχόν χρήση τους σε μελλοντικό χρόνο δεν εγγυάται την ακρίβειά τους.

Για να εγγραφεί ένα νομικό πρόσωπο στην υπηρεσία απαιτούνται:

 1. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
 2. Αποστολή των κατάλληλων δικαιολογητικών εντός 40 ημερών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών από το αρμόδιο τμήμα της Τειρεσίας, αποστέλλεται αυτόματα e-mail με πληροφορίες για την ενεργοποίηση και χρήση της υπηρεσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλωθεί στην αίτηση, ή ανάλογο μήνυμα στην περίπτωση που υπάρχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά.

Δείτε και τη σχετική Διαδικασία Εγγραφής.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπάρχει υπολογιστής (tablet, smartphone κλπ) με πρόγραμμα πλοήγησης (Browser) και πρόσβαση στο Internet.

Πακέτα χρήσης μπορεί να αγοράσει μόνο ο εξουσιοδοτημένος web officer με δύο τρόπους, απλά και αυτοματοποιημένα, απευθείας μέσα από το web site της υπηρεσίας:

 1. Με πιστωτική κάρτα, οπότε και η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται άμεσα. Ο έλεγχος και πίστωση της κάρτας γίνεται απευθείας από την αρμόδια τράπεζα, χωρίς καμία τήρηση των στοιχείων της κάρτας από την Τειρεσίας.
 2. Με έμβασμα (χωρίς επιπρόσθετο κόστος) μέσω της υπηρεσίας Dias Credit Transfer (DCT), σε όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες και με οποιονδήποτε διαθέσιμο από την τράπεζά του τρόπο πληρωμής (e-banking, ATM, συναλλαγή στο κατάστημα κλπ). Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται αυτόματα μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή (συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ολοκλήρωση και αποδοχή της συναλλαγής από την τράπεζα που συνεργάζεστε).
 3. Με την υπηρεσία IRIS online payments

Πληροφορίες για την προσφερόμενη ασφάλεια μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα.

Επιπρόσθετα, τονίζονται τα εξής σημεία:

 • Για τη δική σας διασφάλιση κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας (μόλις εγκριθεί η αίτησή σας) θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις ασφαλείας των οποίων μόνο εσείς θα γνωρίζετε την απάντηση. Στις περιπτώσεις που θα απαιτείται ταυτοποίησή σας από το σύστημα (π.χ. εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας) θα σας ζητείτε να απαντήσετε σε κάποιες τυχαία επιλεγμένες από αυτές τις ερωτήσεις.
 • Η Τειρεσίας δε θα σας ρωτήσει ποτέ για τον κωδικό σας (password). Μόνο εσείς γνωρίζετε τους κωδικούς που έχετε δώσει και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ασφαλείας και μόνο εσείς μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας.
 • Έχετε άμεσο και πλήρη έλεγχο της χρήσης του συστήματος και δυνατότητα επισκόπησης της πρόσβασής σας κάθε στιγμή: Έχετε διαρκή παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναζητήσεις που έχετε πραγματοποιήσει, το διαθέσιμο υπόλοιπό σας, κλπ.
 • Η Τειρεσίας δεν τηρεί καθόλου και με κανέναν τρόπο αρχείο με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για αγορά πακέτων.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης μέσα από το web site της υπηρεσίας, αυτόματα αποστέλλεται και e-mail επιβεβαίωσης στην αιτούσα εταιρεία και στον ορισθέντα web officer με τα στοιχεία της αίτησης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εάν δεν έχετε λάβει κανένα e-mail πιθανά να μην το έχετε δηλώσει σωστά.

Στην περίπτωση αυτή, όπως επίσης και εάν διαπιστώσετε εκ των υστέρων ότι κάποιο στοιχείο της αίτησης που έχετε υποβάλει είναι λάθος, επικοινωνήστε άμεσα με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΤΣΕΚ έχοντας το ΑΦΜ με το οποίο υποβάλατε την αίτηση.

Τέλος, εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πορεία της αίτησής σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΤΣΕΚ, σημειώνοντας απαραίτητα το ΑΦΜ με το οποίο έχετε υποβάλλει την αίτηση ή τον αριθμό αίτησης που σας έχει δοθεί.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας