ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πληροφορίες Υπηρεσιών
210 36.76.700
Εργάσιμες ημέρες
08:30 - 16:00

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιες πληροφορίες μπορώ να αντλήσω από την υπηρεσία ΤΣΕΚ;

Δείτε αναλυτικά τις διαθέσιμες πληροφορίες στην ενότητα Πρόσβαση & Δεδομένα.

Για ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των δεδομένων που τηρεί η Τειρεσίας ΑΕ και τους χρόνους τήρησής τους, δείτε στο δημόσιο δικτυακό της τόπο: http://www.tiresias.gr

Τι παρέχεται με την πληροφορία της ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ
 • Απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν στην προέλευση των δεδομένων (δηλαδή αν ο επισπεύδων, «υπερ'ου» κλπ του εκάστοτε στοιχείου οικονομικής συμπεριφοράς είναι Τράπεζα, Εταιρία, Δημόσια Υπηρεσία κλπ), για τις εξής κατηγορίες δεδομένων: Διαταγές πληρωμής, Πλειστηριασμοί, Υποθήκες/Προσημειώσεις και Τροπές Προσημειώσεων σε Υποθήκες, κατασχέσεις και Αιτήσεις Πτωχεύσεων.
 • Απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν στην αιτία έκδοσης μιας Διαταγής Πληρωμής (δηλαδή αν η αθέτηση πληρωμής λόγω της οποίας εκδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής αφορά τιμολόγιο, επιταγή, συναλλαγματική, δάνειο κλπ.) 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με διακριτό «κουμπί ενεργειών» (button) στη σχετική σελίδα

Το κόστος για όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην προέλευση των δεδομένων είναι 0,90 € ανά απεικόνιση, εφόσον ο χρήστης το επιλέξει. Διευκρινίζεται ότι, βάσει της ισχύουσας πολιτικής χρεώσεων στο ΤΣΕΚ, οι απεικονίσεις της ίδιας πληροφορίας εντός της ίδιας ημέρας (από τον ίδιο ή και διαφορετικούς χρήστες της ίδιας εταιρίας) δεν χρεώνονται.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.  

Σε ποιους απευθύνεται η υπηρεσία;

Πρόσβαση στην υπηρεσία μπορούν να αποκτήσουν όλα τα Νομικά Πρόσωπα και επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα. Με την χρήση της υπηρεσίας ΤΣΕΚ μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς.

Ποιοι είναι οι όροι σύνδεσης της υπηρεσίας;

Δείτε τη σχετική ενότητα.

Πόσο συχνά ενημερώνονται τα δεδομένα/ πόσο επίκαιρες είναι οι πληροφορίες;

Η Τειρεσίας ΑΕ τηρεί το πλέον έγκυρο πανελλαδικό δίκτυο συλλογής πληροφοριών και τα δεδομένα ενημερώνονται/ επικαιροποιούνται σε καθημερινή βάση. Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι ισχύουν μόνον κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της αναζήτησης, τυχόν δε χρήση τους σε μελλοντικό χρόνο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακρίβειά τους κατά το χρόνο αυτό, σε κάθε δε περίπτωση η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει.

Πως αποκτώ πρόσβαση/εγγράφομαι στην υπηρεσία;

Για να εγγραφεί ένα νομικό πρόσωπο στην υπηρεσία απαιτούνται:

 1. Υποβολή της  ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
 2. Αποστολή των κατάλληλων δικαιολογητικών εντός 40 ημερών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών από το αρμόδιο τμήμα της Τειρεσίας ΑΕ, αποστέλλεται αυτόματα κατάλληλο e-mail με πληροφορίες για την ενεργοποίηση και χρήση της υπηρεσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλωθεί στην αίτηση, ή ανάλογο μήνυμα στην περίπτωση που υπάρχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά.

Δείτε και τη σχετική Διαδικασία Εγγραφής.
 

Ποιες είναι ελάχιστες απαιτήσεις σε software και hardware;

Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπάρχει υπολογιστής (tablet, smartphone κλπ) με πρόγραμμα πλοήγησης (Browser) και πρόσβαση στο Internet.

Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής;

Πακέτα χρήσης μπορεί να αγοράσει μόνο ο εξουσιοδοτημένος web officer με δύο τρόπους, απλά και αυτοματοποιημένα, απευθείας μέσα από το web site της υπηρεσίας:

 1. Με πιστωτική κάρτα, οπότε και η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται άμεσα. Ο έλεγχος και πίστωση της κάρτας γίνεται απευθείας από την αρμόδια τράπεζα, χωρίς καμία τήρηση των στοιχείων της κάρτας από την Τειρεσίας ΑΕ.
 2. Με έμβασμα (χωρίς επιπρόσθετο κόστος) μέσω της υπηρεσίας Dias Credit Transfer (DCT), σε όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες και με οποιονδήποτε διαθέσιμο από την τράπεζά του τρόπο πληρωμής (e-banking, ATM, συναλλαγή στο κατάστημα κλπ). Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται αυτόματα μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή (συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ολοκλήρωση και αποδοχή της συναλλαγής από την τράπεζα που συνεργάζεστε).
Ποια είναι η προσφερόμενη ασφάλεια;

Πληροφορίες για την προσφερόμενη ασφάλεια μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα.

Επιπρόσθετα, τονίζονται τα εξής σημεία:

 • Για τη δική σας διασφάλιση κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας (μόλις εγκριθεί η αίτηση σας) θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις ασφαλείας των οποίων μόνο εσείς θα γνωρίζετε την απάντηση. Στις περιπτώσεις που θα απαιτείται ταυτοποίηση σας από το σύστημα (π.χ. εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας) θα σας ζητείτε να απαντήσετε σε κάποιες τυχαία επιλεγμένες από αυτές τις ερωτήσεις.
 • Η Τειρεσίας ΑΕ δε θα σας ρωτήσει ποτέ για τον κωδικό σας (password). Μόνο εσείς γνωρίζετε τους κωδικούς που έχετε δώσει και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ασφαλείας και μόνο εσείς μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας.
 • Έχετε άμεσο και πλήρη έλεγχο της χρήσης του συστήματος και δυνατότητα επισκόπησης της πρόσβασης σας κάθε στιγμή: Έχετε διαρκή παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναζητήσεις που έχετε πραγματοποιήσει, το διαθέσιμο υπόλοιπό σας, κλπ.  Ειδικά για το διαθέσιμο υπόλοιπό σας ενημερώνεστε αυτόματα και με e-mail (στις διευθύνσεις που έχετε δηλώσει) όταν η χρήση φτάσει στο 75%, 50% και 25% αντίστοιχα.
 • Η Τειρεσίας ΑΕ δεν τηρεί καθόλου και με κανέναν τρόπο αρχείο με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για αγορά πακέτων.
Με ποιους τρόπους παρέχονται πληροφορίες δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς οικονομικών μονάδων;

 Μέσω της υπηρεσίας ΤΣΕΚ μπορείτε να αντλήσετε πληροφόρηση για τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς με δύο (2) τρόπους:

 • Αναζήτηση: Μέσω της αναζήτησης λαμβάνετε το σύνολο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για την οικονομική μονάδα που αναζητήσατε.
 • Αυτόματη Ειδοποίηση (Alarm): Μέσω της αυτόματης ειδοποίησης λαμβάνετε ενημέρωσης σε περίπτωση που σε μία προεπιλεγμένη οικονομική μονάδα προστεθεί δεδομένο οικονομικής συμπεριφοράς.Για 6μηνες ή 12μηνες δεσμεύσεις λαμβάνεται ειδοποίηση και για τη θετική εξέλιξη των δεδομένων (ανακοπή διαταγής πληρωμής, διαγραφή επιταγής, άρση προσημείωσης κλπ).
Υπάρχει διαφορά στη χρέωση μεταξύ αναζήτησης και αυτόματης ειδοποίησης;

Ναι. Αναλυτικότερα συμβουλευτείτε την ενότητα ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες της αυτόματης ειδοποίησης;


1. Παρακολούθηση (μέσω δέσμευσης) μίας επιλεγμένης οικονομική μονάδας για διάστημα 6 ή 12 μηνών, ως προς τα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς.
2. Αυτόματη ειδοποίηση (alert), τόσο με e-mail όσο και με κατάλληλη ένδειξη στην οθόνη, σε περίπτωση εισαγωγής νέου δεδομένου οικονομικής συμπεριφοράς ή θετικής εξέλιξης σε επιλεγμένη οικονομική μονάδα.Η ενημέρωση θετικής εξέλιξης αφορά μόνο για 6μηνες ή 12μηνες δεσμεύσεις.
3. Διαχείριση δεσμεύσεων: Δυνατότητα επισκόπησης των δεσμευμένων οικονομικών μονάδων και ανανέωσης του χρόνου δέσμευσης.
 

Έχω υποβάλλει αίτηση επιτυχώς και δεν έχω λάβει κανένα e-mail / διαπίστωσα ότι κάποια στοιχεία είναι λάθος

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης μέσα από το web site της υπηρεσίας, αυτόματα αποστέλλεται και e-mail επιβεβαίωσης στην αιτούσα εταιρία και στον ορισθέντα web officer με τα στοιχεία της αίτησης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εάν δεν έχετε λάβει κανένα e-mail πιθανά να μην το έχετε δηλώσει σωστά. 

Στην περίπτωση αυτή, όπως επίσης και εάν διαπιστώσετε εκ των υστέρων ότι κάποιο στοιχείο της αίτησης που έχετε υποβάλει είναι λάθος, επικοινωνήστε άμεσα με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΤΣΕΚ έχοντας το ΑΦΜ με το οποίο υποβάλατε την αίτηση.

Τέλος εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πορεία της αίτησής σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΤΣΕΚ, σημειώνοντας απαραίτητα το ΑΦΜ με το οποίο έχετε υποβάλλει την αίτηση ή τον αριθμό αίτησης που σας έχει δοθεί.

 

Ελληνικά Αγγλικά