Ετήσια Συνδρομή

Επιλέξτε το πακέτο χρήσης ΤΣΕΚ που ταιριάζει στην επιχείρησή σας

  • ΤΣΕΚ Bi

  • €490

   • 100 Αναφορές Tsek Bi

   • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
    Τηλ.: 2106382914, 2106382878

  • TΣΕΚ 100

  • €340 Ετήσια

   • 100 Αναζητήσεις ΑΦM

   • Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm)
   • 6μηνη | 12μηνη | Άπαξ | Από - Έως


   • Αναφορά My Instant Credit ID

   • Επιχειρηματική Πληροφόρηση
   • (Ισολογισμοί, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, Κλαδικοί Δείκτες κλπ.)


   • Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

  • TΣΕΚ 200

  • €620 Ετήσια

   • 200 Αναζητήσεις ΑΦM

   • Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm)
   • 6μηνη | 12μηνη | Άπαξ | Από - Έως


   • Αναφορά My Instant Credit ID

   • Επιχειρηματική Πληροφόρηση
   • (Ισολογισμοί, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, Κλαδικοί Δείκτες κλπ.)


   • Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

  • TΣΕΚ 350

  • €990 Ετήσια

   • 350 Αναζητήσεις ΑΦM

   • Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm)
   • 6μηνη | 12μηνη | Άπαξ | Από - Έως


   • Αναφορά My Instant Credit ID

   • Επιχειρηματική Πληροφόρηση
   • (Ισολογισμοί, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, Κλαδικοί Δείκτες κλπ.)


   • Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

  • TΣΕΚ 500

  • €1.380 Ετήσια

   • 500 Αναζητήσεις ΑΦM

   • Έκτακτη Ειδοποίηση (Alarm)
   • 6μηνη | 12μηνη | Άπαξ | Από - Έως


   • Αναφορά My Instant Credit ID

   • Επιχειρηματική Πληροφόρηση
   • (Ισολογισμοί, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, Κλαδικοί Δείκτες κλπ.)


   • Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

Διευκρινίσεις Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΣΕΚ

 • Τα πακέτα χρήσης ΤΣΕΚ ακολουθούν οικονομίες κλίμακος
 • Όλες οι υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένη χρέωση
 • Για κάθε αίτημα οικονομικών ή επιχειρηματικών δεδομένων ο χρήστης ενημερώνεται και εγκρίνει τη χρέωση

 • Οι χρεώσεις αφαιρούνται από το υπόλοιπο λογαριασμού της επιχείρησης (πακέτο χρήσης σε € που επέλεξε η επιχείρηση)
 • Το διαθέσιμο υπόλοιπο διαρκεί δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης
 • Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Επικοινωνήστε Μαζί Μας