Ειδήσεις

Το ΤΣΕΚ συνεργάζεται με την Reportbrain και παρέχει εύκολη real time πρόσβαση στην πρόσφατη ειδησεογραφία επιχειρήσεων. Με ένα κλικ βλέπετε ΔΩΡΕΑΝ τις εξελίξεις όπως δημοσιεύονται στο διαδίκτυο για την επιχείρησή σας και τους συνεργάτες σας.

Περιλαμβάνει άρθρα από ειδησεογραφικές πηγές που δημοσιεύουν νέα στο διαδίκτυο.

Οι ειδήσεις ταξινομούνται χρονολογικά και διαχωρίζονται σε τρείς (3) θεματικές ενότητες:

  • Επιχειρηματικά & Οικονομικά νέα,
  • Πολιτική, Πολιτισμός και Κοινωνικά νέα και
  • Λοιπές κατηγορίες
Επικοινωνήστε Μαζί Μας