Περιγραφή

Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες.

Η καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου που ενέχεται στις συναλλαγές αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την προστασία από επισφαλείς συνεργασίες και παρεπόμενες συνέπειες, μειώνει το λειτουργικό κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενισχύει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και συνδράμει στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αποτρέπονται συνεργασίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν προβληματικές ή/και ζημιογόνες, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η δημιουργία νέων.

Δείτε αναλυτικά τα διαθέσιμα δεδομένα που παρέχονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας ΤΣΕΚ

  

Διάθεση μέσω Internet

Η παροχή και χρήση της υπηρεσίας πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτύου (Internet). Το μόνο που απαιτείται από την πλευρά του χρήστη, εκτός από τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, είναι ένα πρόγραμμα πλοήγησης (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari κλπ) από οποιαδήποτε συσκευή (Smartphone, tablet, desktop computer, laptop).

Για την έναρξη χρήσης της υπηρεσίας απαιτείται:

  1. Ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης
  2. Προσκόμιση στα γραφεία μας ή διαβίβαση (με συστημένο ταχυδρομείο ή Courier) των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της υπηρεσίας έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και δυνατότητές της μέσω του site της υπηρεσίας https://tsek.teiresias.gr, χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση σε εξοπλισμό ή καμία επιπρόσθετη διαδικασία.

 

Η υπηρεσία διατίθεται από 08:00 – 20:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας (Τηλεφωνική Υποστήριξη: 09:00 - 16:00 εργάσιμες ημέρες).

 

Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του πελάτη που συμπληρώνει και υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, προσδιορίζει έναν (1) έως δύο (2) υπεύθυνους λειτουργίας (web officers), οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διαχείριση της υπηρεσίας από την πλευρά του πελάτη. Ο Web Officer έχει πλήρη δυνατότητα αναζήτησης και χρήσης της υπηρεσίας και επιπρόσθετα μπορεί να:

  • Αγοράζει πακέτα χρήσης
  • Ορίζει χρήστες και τις προσβάσεις τους (δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας αυτόματης ειδοποίησης και προσδιορισμός πιθανών όριων χρήσης - quotas)
  • Παρακολουθεί το ιστορικό αναζήτησης των χρηστών του

 

Τονίζεται ότι κατά την αίτηση εγγραφής είναι υποχρεωτικός ο ορισμός τουλάχιστον ενός web officer, ο οποίος μπορεί να είναι και ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος που υπογράφει την αίτηση, εφόσον αυτός το επιθυμεί.

 

 Ευέλικτη Τιμολόγηση

Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται με προπληρωμένα Πακέτα Χρήσης, τα οποία ο Web Officer αγοράζει πλήρως αυτοματοποιημένα (με πιστωτική κάρτα ή πληρωμη μέσω DCT, δείτε εδώ για πληροφορίες).

Ελληνικά Αγγλικά