Δείγμα Οθονών

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ AYTOMATH ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ALERT), ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΦΕΚ

       Προσδιορίζετε υποχρεωτικά τον ΑΦΜ και επιπρόσθετα την ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

 

   

       O χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής εμφάνισης: 

           1.των οικονομικών στοιχείων, ή/και

           2.των δεσμευμένων ΑΦΜ για ειδοπίηση με email με την εμφάνιση νέας οικονομικής επιβάρυνσης, ή 

           3.την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών για την εταιρεία.

 
             
 
 
 
 
 
       
       Επιλέγοντας την/τις εταιρείες που επιθυμείτε, απεικονίζονται τα αναλυτικά στοιχεία
       οικονομικής συμπεριφοράς(τεμάχια και ποσά ανά έτος) 

 

 

 

 

... καθώς και οι εξοφλημένες πράξεις, εφόσον υπάρχουν.

 

 

 

 

 
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης επιπλέον  πληροφοριών που αφορούν στην προέλευση του δεδομένου «Στοιχεία Υπερ'ου»:

 

 

 
 
Με την επιλογή του «Υπερ'ου» απεικονίζεται η ένδειξη της προέλευσης του δεδομένου,ανα κατηγορία:(Τράπεζα, Εταιρεία, Φυσικό Πρόσωπο, ΔΟΥ, Ασφαλιστικός Φορέας, Δημόσιο, Λοιποί Φορείς) για τις εξής κατηγορίες: Διαταγές Πληρωμής, Προγράμματα Πλειστηριασμών, Τροπές  Προσημειώσεων σε Υποθήκες, Υποθήκες Προσημειώσεις, Κατασχέσεις-Επιταγές ΝΔ 1923, Αιτήσεις Πτωχεύσεων.
 
 

 

    ...απεικονίζεται και η ΕΠΩΝΥΜΙΑ της Εταιρείας και για τις Διαταγές Πληρωμής η ΑΙΤΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ της

 

              

 

Αυτόματη Ειδοποίηση - ΤΣΕΚ ALERT

                Η δέσμευση επιτυγχάνεται με την επιλογή Δεσμεύσεις  

 

 

 

 

 

 

Με την επιβάρυνση κάθε νέου οικονομικού στοιχείου οι χρήστες λαμβάνουν αυτόματη ειδοποίηση τόσο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΤΣΕΚ όσο και στο email.

 

 

 

 

Χωρίς επιπρόσθετο κόστος, ο χρήστης θα δει τα στοιχεία που ενεργοποίησαν το Alert και την τρέχουσα εικόνα στοιχείων της εταιρείας: 

 

  

   

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & Φ.Ε.Κ.

Μέσω της συγκεκριμένης επιλογής εμφανίζονται δεδομδεδομένα ΦΕΚ,Ισολογισμών & Αναλυτικών Αριθμοδεικτών  στην περίπτωση που υπάρχουν.

 

 

 

Ελληνικά Αγγλικά