Τιμολόγηση - Πακέτα Χρήσης

                  Κόστος Πακέτων Χρήσης

 

Κόστος Πακέτου (€)

Πλήθος Αναζητήσεων

 6μηνη Έκτακτη Ειδοποίηση

Κόστος Μονάδας (€)

 12μηνη Έκτακτη Ειδοποίηση

Κόστος Μονάδας (€)

1ο*

290

100

7,70

14,00

2ο*

530

200

7,43

13,50

3ο

840

350

7,29

13,25

4ο

1.170

500

7,15

13,00

5ο

2.230

1.000

7,04

12,80

6ο

3.150

1.500

6,99

12,70

7ο

4.140

2.000

6,93

12,60

8ο

5.880

3.000

6,82

12,40

9ο

7.600

4.000

6,79

12,30

10ο

9.250

5.000

6,77

12,30

11ο

13.050

7.500

6,71

12,20

12ο

16.400

10.000

6,66

12,10

13ο

22.050

15.000

6,60

12,00

14ο

27.200

20.000

6,55

11,90

15ο

40.000

33.333

6,49

11,80

16ο

60.000

50.000

6,44

11,70


1*. Στο 1ο πακέτο παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ 5 Ισολογισμοί/ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, 5 έκτακτες ενημερώσεις 6μηνης διάρκειας και 5 έκτακτες ενημερώσεις άπαξ

2*. Στο 2ο πακέτο παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ 10 Ισολογισμοί/ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, 5 έκτακτες ενημερώσεις 6μηνης διάρκειας και 5 έκτακτες ενημερώσεις άπαξ.

 

Κόστος Υπηρεσιών με Σταθερή Χρέωση

Υπηρεσία

 

Κόστος €

·  Έκτακτη άπαξ ειδοποίηση

:

3,70

·  Ισολογισμοί, αριθμοδείκτες & Επιχειρηματική πληροφόρηση ΓΕΜΗ ανά εταιρεία

 

3,70

·  ΥΠΕΡ’ΟΥ & αιτία έκδοσης διαταγής πληρωμής ανά απεικόνιση

:

0,90

·  Επιχειρηματική πληροφόρηση ΓΕΜΗ ανά απεικόνιση

:

0,90

·  Εικόνα Ισολογισμού ΔΛΠ σε PDF

:

0,20

·  Έκδοση ΣΕΤ / T-CODE ανά αναφορά

:

4,00

·  Κόστος Διεθνών Αναφορών

:

Εξαρτάται από τη χώρα δραστηριοποίησης της εταιρίας και το χρόνο παραγωγής της

·  Κόστος δημιουργίας οικονομικής αναφοράς PDF

:

Υπολογίζεται βάσει του πακέτου συνδρομής που έχει επιλέξει η επιχείρηση

Σημείωση: Στη χρέωση δεν συνυπολογίζονται οι πληροφορίες που έχουν ήδη αντληθεί εντός της ίδιας ημέρας.

 

Έκτακτη Ειδοποίηση (alarm) από ένα (1) μήνα έως και δώδεκα (12) μήνες

Η υπηρεσία έκτακτης ειδοποίησης μπορεί να επιλεγεί για περισσότερους του ενός μήνες, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του πελάτη και τη διάρκεια της συμβατικής του σχέσης με τα υποκείμενα των δεδομένων. Το κόστος (Κ) κάθε έκτακτης ειδοποίησης τύπου «alarm από-έως» διάρκειας (t) μηνών (από έναν (1) έως και δώδεκα (12) μήνες), υπολογίζεται βάσει του ενεργού πακέτου χρήσης που έχει ανά πάσα στιγμή ένας χρήστης.  Ειδικότερα: 

 

Το τελικό κόστος της έκτακτης ειδοποίησης υπολογίζεται  σύμφωνα με τον τύπο Κ = Β * σ ή  Γ * σ, όπου:

·         (Β) είναι το κόστος μονάδας (€) μιας 6μηνης έκτακτης ειδοποίησης,

·         (Γ) το κόστος μονάδας (€) μιας 12μηνης έκτακτης ειδοποίησης και

·         (σ) ο συντελεστής που διαμορφώνεται ανάλογα με τους μήνες έκτακτης ειδοποίησης. 

 


        Αναλυτικά:

Διάρκεια σε μήνες  (t)

Βάση υπολογισμού

 

Συντελεστής

(σ)

Τελικό κόστος

(Κ)

1

Τιμή μιας 6μηνης έκτακτης ειδοποίησης (B)

0,6

Κ = Β * σ

2

0,7

3

0,8

4

0,9

5

0,95

6

1

7

Τιμή μιας 12μηνης έκτακτης ειδοποίησης (Γ)

0,6

Κ = Γ * σ

8

0,7

9

0,8

10

0,9

11

0,95

12

1

 

Διευκρινίσεις Χρεώσεων

•    Όλα τα Πακέτα Χρήσης παρέχουν τις λειτουργίες της αναζήτησης ή / και έκτακτης ειδοποίησης (alarm), δηλ. ενημέρωσης για εισαγωγή νέας πληροφορίας (αρνητικής ή θετικής) στην Οικονομική Μονάδα (ΟΜ), καθώς και τη δυνατότητα οποιουδήποτε συνδυασμού λειτουργιών (Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές, Ισολογισμοί/ επιχειρηματικές πληροφορίες ΓΕΜΗ κλπ.).

·       Το Πακέτο Χρήσης έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ενεργοποίησης του.

·       Στα κόστη δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

·        Αναζητήσεις για την ίδια ΟΜ εντός της ίδιας μέρας δεν χρεώνονται.

·        Η παροχή έκτακτης ειδοποίησης για την ίδια ΟΜ, από περισσότερους χρήστες, δεν χρεώνεται επιπρόσθετα.

·        Η αναπαραγωγή της ίδιας αναφοράς ΣΕΤ (max 5 φορές) για το διάστημα ισχύος του T-CODE (7 ημέρες) δεν χρεώνεται.

 

 

Αγορά Πακέτων – Πληρωμή

Η αγορά του Πακέτου Χρήσης πραγματοποιείται από τον Web Officer μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσίας ΤΣΕΚ και ενεργοποιείται με την πιστοποίηση της πληρωμής.

 

Εναλλακτικοί τρόποι αγοράς Πακέτου χρήσης:

 

·         Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε., σε μια από τις παρακάτω τράπεζες:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:           GR89 0110 7100 0000 7104 7014 536

EUROBANK:                      GR06 0260 0270 0003 7020 0462 800

ALPHABANK:                     GR45 0140 1460 1460 0232 0006 712

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:         GR44 0172 0130 0050 1306 0577 148

·         Με Πιστωτική Κάρτα ή

·         Με έμβασμα μέσω της υπηρεσίας DCT (DIAS Credit Transfer).

 

 

Ελληνικά Αγγλικά