ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έχοντας ως γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας και ικανοποίηση των επιχειρησιακών αναγκών των πελατών μας, σχεδιάσαμε και σας προσφέρουμε τη νέα υπηρεσία Παροχής Επιχειρηματικής Πληροφόρησης για Εταιρίες που Δραστηριοποιούνται σε Χώρες του Εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ συνεργάζεται με την εταιρία CREDITREFORM για παροχή στους πελάτες της Διεθνών Αναφορών Πίστης (International Credit Reports).

Με αυτή τη συνεργασία παρέχεται πλέον η δυνατότητα σε όλους τους πελάτες μας να προμηθεύονται μέσω της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ διεθνή Business Reports (89 χώρες εκ των οποίων 42 ευρωπαϊκές), τα οποία σας προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια ως προς τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, μπορείτε να:

  • Πραγματοποιήσετε ελέγχους φερεγγυότητας και ταξινόμησης κινδύνων, για διεθνείς πελάτες και προμηθευτές,
  • Καθορίσετε τα πιστωτικά όρια,
  • Αναπροσαρμόσετε πληρωμές, κλπ.

Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες λύσεις και τομείς στους οποίους σας βοηθούν, αναγράφονται εδώ.

Σημείωση:  Οι αναφορές παρέχονται μόνο για Νομικά Πρόσωπα

 

ΔΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Η δομή των διεθνών αναφορών είναι προκαθορισμένη και αποτυπώνεται στο Υπόδειγμα.

 

ΚΟΣΤΟΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το κόστος των Διεθνών Αναφορών εξαρτάται από δύο παράγοντες:  

  • Τη χώρα δραστηριότητας εταιρίας και
  • Το χρόνο (σε ημέρες) που επιθυμείτε να λάβετε την αναφορά

Τα ανωτέρω εχουν καταγραφεί και περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο Τιμολογιακής Πολιτικής.

Ελληνικά Αγγλικά