Δωρεές

Κάνε μια δωρεά, δώσε ελπίδα στα παιδιά

Η ΤΕΙΡΕΙΣΙΑΣ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και θέλοντας να στηρίξει φιλανθρωπικά και κοινωνικά ιδρύματα που φροντίζουν παιδιά, δημιούργησε την πλατφόρμα ΔΩΡΕΕΣ. Έχει επιλέξει να συνεργαστεί με πιστοποιημένα φιλανθρωπικά ιδρύματα που αποδεδειγμένα παράγουν σημαντικό κοινωνικό έργο.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα ΔΩΡΕΕΣ έχουν μόνο οι επιχειρήσεις μέλη οι οποίες με κάθε δωρεά δίνουν ελπίδα και στήριξη σε παιδιά που τη χρειάζονται. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ τους το ανταποδίδει πιστώνοντας το 20%, του ποσού της δωρεάς, για ανάλωση σε υπηρεσίες ΤΣΕΚ.

Για να πιστωθεί το 20% του ποσού της δωρεάς στο λογαριασμό σας κάντε:

  1. Log in στο ΤΣΕΚ
  2. Επιλέξτε «ΔΩΡΕΕΣ» από το menu
  3. Επιλέξτε ίδρυμα & ποσό
  4. Πληρώστε μέσω Internet Banking

Ελληνικά Αγγλικά