Επικοινωνία

Tα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού της Τειρεσίας ΑΕ βρίσκονται:

 

στο Μαρούσι Αττικής
Διεύθυνση: Αλαμάνας 1 και Πρεμετής
Τ.Κ.: 151 25
   
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 36.76.700
Fax: +30 210 36.76.750
   
Ώρες λειτουργίας των Γραφείων Εξυπηρέτησης Κοινού για κατάθεση δικαιολογητικών: 8:30 - 16:00, εργάσιμες ημέρες

 

 

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή παρατηρήσεις:

e-mail Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών ΤΣΕΚ: cust_support@tiresias.gr
Διεύθυνση Ιστοσελίδας:
http://www.tiresias.gr

 

Ελληνικά Αγγλικά